ROZEZNANIA RYNKU - PROJEKT OWES II (2019-2022)WARSZTATY INTEGRACYJNO - ANIMACYJNE DLA DZIECI


Rozeznanie rynku na realizację usług związanych z organizacją warsztatów integracyjno-animacyjnych dla dzieci w wieku od 2 lat do 16 lat przybyłych do Polski z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r. w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, odbywających się w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoTermin składania ofert - 16.12.2022r.
SPOTKANIE WIGILIJNO-INTEGRACYJNE

Rozeznanie rynku na realizację usług związanych z kompleksową organizacją spotkania wigilijno-integracyjnego dla osób przybyłych do Polski z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r. w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, odbywającego się w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert - 16.12.2022r.


SZKOLENIA ZAWODOWE


Rozeznanie rynku dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 22.03.2021r.


Zawiadomienie o wyłonieniu wykonawcy z dnia 22.03.2021r.:


ORGANIZACJA EVENTU LOKALNEGO

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji usług oraz dostaw związanych z organizacją wydarzenia pn. "Kolędowanie z Ekonomią Społeczną" w Łeknie, odbywającego się w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 20.12.2019r.

ORGANIZACJA SPOTKANIA SIECIUJĄCEGO

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji

i organizacji spotkania sieciującego dla przedsiębiorstw społecznych  w subregionie pilskim realizowanego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+),
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 13.12.2019r.

ORGANIZACJA TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Rozeznanie rynku na realizację usług związanych z organizacją wydarzenia pn. „Targi Ekonomii Społecznej”, odbywającego się w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 11.12.2019r.ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji

i organizacji wizyty studyjnej w dniu 22.10.2019 dla przedstawicieli grup inicjatywnych, osób fizycznych, osób prawnych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w subregionie pilskim realizowanej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+),
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 18.10.2019r.

ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji

i organizacji wizyty studyjnej w dniu 14.10.2019 dla przedstawicieli grup inicjatywnych, osób fizycznych, osób prawnych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w subregionie pilskim realizowanej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+),
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 08.10.2019r.

ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji

i organizacji wizyty studyjnej w dniu 07.10.2019 dla przedstawicieli grup inicjatywnych, osób fizycznych, osób prawnych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w subregionie pilskim realizowanej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+),
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 03.10.2019r.

EVENT LOKALNY

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji usług oraz dostaw związanych z
organizacją wydarzenia pn. „Event lokalny” w Gródku Krajeńskim, odbywającego się w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAKUP LAPTOPÓW

Rozeznanie rynku na realizację zamówienia dotyczącego zakupu 3 komputerów przenośnych (typu laptop) w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 29.05.2019r.


CATERING NA SPOTKANIA ANIMATORÓW

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji

usług związanych z dostawą produktów spożywczych (cateringu) na spotkania animatorów, realizowanych w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 28.05.2019r.

DORADZTWO ZAWODOWE

Rozeznanie rynku na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa zawodowego na rzecz osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 15.05.2019r.


DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE

Rozeznanie rynku na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa psychologicznego na rzecz osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 15.05.2019r.


ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji

i organizacji wizyty studyjnej dla przedstawicieli grup inicjatywnych, osób fizycznych, osób prawnych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w subregionie pilskim realizowanej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 14.05.2019r.

EKSPERT - CZŁONEK KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
Rozeznanie rynku dotyczące realizacji usługi eksperckiej tj. realizacji zadań członka komisji oceny wniosków, realizowanych w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 30.04.2019r.

ROZEZNANIA RYNKU - PROJEKT OWES (2016-2019)
KATALOG PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Rozeznanie rynku dotyczące zamówienia dotyczącego kompleksowego opracowania oraz wydruku katalogu przedsiębiorstw społecznych działających na terenie subregionu pilskiego, realizowanego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”, w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert - 22.03.2019r.

SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE KADRY

Rozeznanie rynku na szkolenia zgodne z indywidualnymi potrzebami pracownika/specjalisty – podnoszenie kompetencji kadry OWES w ramach realizacji Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15, współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie: 7.3.2. Ekonomia Społeczna.


Termin składania ofert - 20.08.2018r.

USŁUGI TRANSPORTOWE

Rozeznanie rynku na wynajem busa podczas organizacji wizyt studyjnych w ramach realizacji Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15, współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie: 7.3.2. Ekonomia Społeczna.

ZESTAW MATERIAŁÓW PROMUJĄCYCH EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ

Rozeznanie rynku na zakup zestawu materiałów promujących Ekonomię Społeczną (torba z materiału, teczka, długopis, notatnik) w ramach realizacji Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15, współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie: 7.3.2. Ekonomia Społeczna.


FILM PROMUJĄCY

Rozeznanie rynku na produkcję filmów promujących korzyści ekonomii społecznej i dobre praktyki w Subregionie pilskim w ramach realizacji Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15, współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie: 7.3.2. Ekonomia Społeczna.SPOT RADIOWY

Rozeznanie rynku na produkcję spotu radiowego promującego ekonomię społeczną oraz emisję przedmiotowego spotu w radio o zasięgu obejmującym obszar realizacji Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15, współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie: 7.3.2. Ekonomia Społeczna.

SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE KADRY 

Rozeznanie rynku na szkolenia zgodne z indywidualnymi potrzebami pracownika/specjalisty – podnoszenie kompetencji kadry OWES w ramach realizacji Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15, współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie: 7.3.2. Ekonomia Społeczna.
CATERING NA SPOTKANIA ANIMATORÓW

Rozeznanie rynku na zakup cateringu na spotkania Animatorów w trakcie realizacji Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie: 7.3.2 Ekonomia Społeczna.

Copyright Stowarzyszenie ETAP