REZULTATY PROJEKTU - OWES I (2016-2019)

Jaka jest liczba podmiotów i miejsc pracy
w powiatach subregionu pilskiego?

Jak wyglądają branże, w których przedsiębiorstwa społeczne prowadzą swoją działalność w poszczególnych powiatach subregionu pilskiego?

Copyright Stowarzyszenie ETAP