POCHWAŁY, SKARGI I WNIOSKI

Pochwały, skargi i wnioski związane z jakością usług wsparcia świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ETAP w subregionie pilskim przyjmujemy za pośrednictwem poczty e-mail: owesetap@owesetap.pl oraz skrzynki stacjonarnej znajdującej się w sekretariacie OWES przy ulicy Jerzego Suszki 9 w Poznaniu. 

Uprzejmie informujemy iż, została utworzona skrzynka poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –kontakt.akses@mrpips.gov.pl, która służyć ma jako miejsce zbierania informacji o funkcjonowaniu akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Copyright Stowarzyszenie ETAP