DZIAŁANIA PARTNERSKIE W OWES W LATACH 2019-2022


PARTNERZY:

 1. Fundacja Miodostan
 2. Fundacja im. Jana Banacha
 3. Fundacja Naturalnie Piękni
 4. Fundacja Sowelo
 5. BeatIt sp. z o.o.

CELE PARTNERSTWA: wypracowywanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w sferze ekologii, podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz ochrony środowiska, inicjowanie i realizowanie projektów społecznych dotyczących edukacji proekologicznej, wzajemna promocja działań Partnerów


PARTNERZY:

 1. Fundacja im. Jana Banacha, 
 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ROZWÓJ",
 3. Przedsiębiorstwo HED Kaczmarek Sp. z o.o. 

CELE PARTNERSTWA: współpraca w ramach inkubatora przetwórstwa lokalnego, rozwijanie gospodarki lokalnej, wspieranie społeczności rolniczych na terenie Subregionu pilskiego, produkcja i promocja regionalnych wyrobów, kreowanie dodatkowych możliwości sprzedaży produktów lokalnych, inicjowanie działań mających na celu wsparcie lokalnego modelu gospodarki społecznej poprzez umacnianie działań partnerskich


PARTNERZY: 

 1. ESline sp. z o.o.
 2. Fundacja Fabryka Dobra
 3. Fundacja Drawskie Kajaki
 4. Spółdzielnia socjalna Arkadio
 5. Fundacja Złotowianka, Fundacja Ośrodek Badawczo- Edukacyjny w Zielonowie

CEL PARTNERSTWA: podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących ekonomii społecznej w ramach wizyt studyjnych, promocja dobrych praktyk PS, promocja zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


PARTNERZY:

 1. Gmina Lipka
 2. Stowarzyszenie Klinika Jeździecka

CEL PARTNERSTWA: inicjowanie wspólnych działań w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, inicjowanie działań mających na celu rozwój współpracy środowiska lokalnego oraz animację środowisk lokalnych, inicjowanie i realizowanie projektów dedykowanych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym


PARTNERZY:
 1. Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie
 2. Stowarzyszenie Pisanki
 3. Spółdzielnia socjalna Wspólny Sukces

CEL PARTNERSTWA: podejmowanie wspólnych działań mających na celu reintegrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowanie wydarzeń kulturalnych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością, promocja działalności przedsiębiorstw społecznych jako podmiotów stwarzających dogodne warunki pracy dla osób z niepełnosprawnością


PARTNERZY:
 1. PUP w Czarnkowie
 2. Stowarzyszenie ETAP
CEL PARTNERSTWA: wymiana informacji  i zasad współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji pomiędzy Partnerami, w tym m.in. uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Partnerów, informowanie klientów PUP o projektach, promowanie ekonomii społecznej poprzez prezentowanie oferty OWES podczas spotkań organizowanych przez PUP

PARTNERZY:
 1. PUP w Wągrowcu
 2. Stowarzyszenie ETAP
CEL PARTNERSTWA: wymiana informacji  i zasad współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji pomiędzy Partnerami, w tym m.in. uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Partnerów, informowanie klientów PUP o projektach, promowanie ekonomii społecznej poprzez prezentowanie oferty OWES podczas spotkań organizowanych przez PUP

PARTNERZY:
 1. PUP w Chodzieży
 2. Stowarzyszenie ETAP
CEL PARTNERSTWA: wymiana informacji  i zasad współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji pomiędzy Partnerami, w tym m.in. uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Partnerów, informowanie klientów PUP o projektach, promowanie ekonomii społecznej poprzez prezentowanie oferty OWES podczas spotkań organizowanych przez PUP


PARTNERZY:
 1. Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata z Roska
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie
 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie
CEL PARTNERSTWA: prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących ekonomii społecznej, rozwój współpracy i samoorganizacji środowiska lokalnego, wspieranie pomysłowości i przedsiębiorczości dzieci i młodzieży oraz promowanie wśród tej grupy postaw proaktywnych

PARTNERZY:
 1. Urząd Gminy Wągrowiec
 2. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
 3. Urząd Miejski w Wągrowcu
 4. Spółdzielnia Socjalna "Wspólny Sukces"
CEL PARTNERSTWA: wspieranie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie Miasta i Gminy Wągrowiec, animacji środowiska lokalnego (realizacja wspólnych projektów społecznych czy organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych) i aktywizacja zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

PARTNERZY:
 1. Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Szamocinie
 3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie
 4. Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze
 5. Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie
 6. Firma "Rolmet" Artykuły metalowe i przemysłowe Hanna Tomas
 7. Przedsiębiorstwo Drewpol Sp. z o.o. Sp. komandytowa
 8. Przedsiębiorstwo Euromaxim Sp. z o.o. Sp. komandytowa
 9. Firma Maciej Stanke MS-ABAŻUR
CEL PARTNERSTWA: wspieranie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej (utworzenie PS), animacji środowiska lokalnego i aktywizacja zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

DZIAŁANIA PARTNERSKIE W OWES W LATACH 2016-2019

PARTNERZY:

 1. Fundacja Ośrodek Badawczo-Edukacyjny w Zielonowie
 2. Sołectwo Zielonowo
 3. Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne z siedzibą w Nekielce
 4. Fundacja Fiedlerów z siedzibą w Poznaniu

CEL PARTNERSTWA: współpraca przedsiębiorstw społecznych, PES, środowisk akademickich oraz społeczności lokalnej z Zielonowa, Nekielki i Puszczykowa w zakresie: wspierania ruchu obywatelskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i wzmacniania więzi społecznych; edukacji ekologicznej; inicjowania i organizowania wydarzeń kulturalno-edukacyjnych promujących lokalne dziedzictwo naturalne i kulinarne; rozwoju obszarów wiejskich oraz propagowania wolontariatu międzynarodowego na terenach wiejskich

PARTNERZY:

 1. Fundacja Złotowianka
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST” w Złotowie

 3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie

 5. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Agat”

CEL PARTNERSTWA: inicjowanie działań mających na celu wsparcie lokalnego modelu gospodarki społecznej poprzez realizację projektów społecznych dotyczących przedsiębiorczości społecznej, konsultowanie oferty oraz organizację przedsięwzięć o zasięgu lokalnym propagujących ideę partnerstwa i wspierających rozwój różnych form społeczeństwa obywatelskiego


PARTNERZY:

          1. Gmina Szydłowo

<        2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych dla Regionu ROZWÓJ

 

CEL PARTNERSTWA: stwarzanie warunków do tworzenia lokalnych programów na rzecz gospodarki społecznej poprzez powoływanie instytucji integracji i ekonomii społecznej, wzmacnianie samoorganizacji lokalnej społeczności, a także wypracowywanie wspólnej oferty wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


PARTNERZY:

 1. Produkcja Handel Usługi Czesław Bakinowski
 2. Zakład Usług Leśnych Ryszard Kowalski w Krzyżu Wlkp.
 3. Spółdzielnia Socjalna „Działajmy Razem”
 4. Spółdzielnia Socjalna „Garden-House”

CEL PARTNERSTWA: współpraca przy wykonywaniu zleceń i wymiana doświadczeń między spółdzielniami oraz zwiększenie udziału prac zlecanych lokalnym przedsiębiorstwom społecznym


PARTNERZY:
 1. Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty"
 2. Spółdzielnia Socjalna "Stara Łubianka"
 3. Spółdzielnia Socjalna "Perfekcja"
 4. Spółdzielnia Socjalna "Świt Dobry"
 5. Spółdzielnia Socjalna "Eko Dźwierszno"

CEL PARTNERSTWA: zwiększenie współpracy między przedsiębiorstwami społecznymi działającymi w branży gastronomicznej na terenie Subregioniu pilskiego poprzez utworzenie wspólnej oferty promocyjnej oraz wzajemną wymiane doświadczeń w zakresie prowadzenia społecznego biznesu w dziedzinie gastronomiiPARTNERZY:

 1. Gmina Wieleń

 2. Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata

 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu

 4. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Rabarbar

 5. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Dynia

 6. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi „My Gulcz”

 7. Stowarzyszenie Zielono Mi

 8. Firma SensuLab Jakub Placha

 9. Stowarzyszenie „Ziemia Wieleńska”

 10. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miałach


CEL PARTNERSTWA: współpraca w zakresie edukacji i rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów (organizowanie edukacyjnych warsztatów i zajęć sportowych, podejmowanie kwestii ekologii i ochrony środowiska)


PARTNERZY:

 1. Stowarzyszenie Małe Radości

 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Jeziora Kaliszańskiego

 3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

 4. Koło Gospodyń Wiejskich Heliodorowo


CEL PARTNERSTWA: współpraca w zakresie organizacji wydarzeń, eventów i imprez lokalnych


PARTNERZY:

 1. Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.

 2. Zakład Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp.

 3. Centrum Integracji Społecznej w Krzyżu Wlkp.

 4. Grupa inicjatywna Spółdzielni Socjalnej "Działajmy Razem"

CEL PARTNERSTWA: wsparcie merytoryczne i doradcze Spółdzielni Socjalnej "Działajmy Razem"

PARTNERZY:

 1. Urząd Gminy w Wągrowcu

 2. Urząd Miasta i Gminy Skoki

 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu

 4. Spółdzielnia Socjalna "Wspólny Sukces"

 5. Spółdzielnia Socjalna Św. Józefa

CEL PARTNERSTWA: zwiększenie współpracy spółdzielni socjalnych z powiatu wągrowieckiego przy wsparciu JST


PARTNERZY:

 1. Urząd Miasta Gołańcz

 2. Parafia pw. Św. Wawrzyńca

 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

 4. Spółdzielnia Socjalna "Pogodny Dom"


CEL PARTNERSTWA: uruchomienie działań ukierunkowanych na wsparcie osób starszych i zależnych poprzez rozwijanie Spółdzielni Socjalnej "Pogodny Dom"


PARTNERZY:

 1. Urząd Miasta i Gminy Wysoka

 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej

 3. Spółdzielnia Socjalna "Centrum Zabaw Przygoda"

 4. Parafia pw. NMP Różańcowej w Wysokiej

 5. Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej

 6. Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka

 7. Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Sołectwa Bądecz


CEL PARTNERSTWA: podejmowanie wspólnych działań w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych dla dzieci (eventów lokalnych, festynów)


PARTNERZY:

 1. Spółdzielnia Socjalna "Mobilni"

 2. Spółdzielnia Socjalna "Rzetelni"

 3. Firma Usługowo Handlowa Jaworski-Trans

 4. Firma Cam Project

 5. Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Pokrzywa


CEL PARTNERSTWA: współpraca pod kątem biznesowym przedsiębiorstw komercyjnych z przedsiębiorstwami społecznymi


Copyright Stowarzyszenie ETAP