Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i polubienia naszego fanpage’a na facebooku:

Zamieszczamy na nim najnowsze informacje, ciekawostki, zdjęcia, nagrania i filmy :)


MARKA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA
KLUNKRY WIELKOPOLSKIE TO TEŻ NASZA SPRAWA!


Obejrzyjcie filmik, a przekonacie się:

Co to są Klunkry wielkopolskie?
www.klunkrywielkopolskie.pl
https://www.facebook.com/klunkrywielkopolskie/

Kto tworzy Klunkry wielkopolskie?

Klunkry tworzą również przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej z subregionu pilskiego:
Manufaktura Dobrych Usług Sp. z o.o. z Piły szyje plecakotorby z motywem koziołka, a Zakład Aktywnośc
i Zawodowej z Piły tworzy torby "Znad rzeki Warty".
OWES ETAP występuje jako partner wspierający działania związane z promocją marki
.


Gdzie kupić Klunkry?
http://furia.com.pl/kategoria-produktu/klunkry-wielkopolskie/

Grafika ilustruje informacje o zmianie godzin pracy biura OWES ETAP w Pile. W dniach 30.11 i 02.12 biuro jest czynne w godzinach 11:30 - 15:30. W dniach 01.12 i 03.12 jest czynne w godzinach 12:30 - 15:30.
30.11.2021
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA SUBREGIONALNEGO BIURA OWES ETAP W PILE!
 
Uprzejmie informujemy o zmianie godzin funkcjonowania biura OWES ETAP w Pile w dniach 30.11 - 03.12.

16.11.2021


BIULETYN OWES 5/2021

W Bibliotece Ekonomii Społecznej i Solidarnej jest już dostępne nowe wydanie Biuletynu OWES!

 

W Biuletynie 5/2021 przedstawiono informacje z przebiegu prac nad projektem Ustawy o ekonomii społecznej z udziałem interesariuszy i podsumowanie konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021". W zamieszczonych artykułach zaprezentowano dobre praktyki wyróżnionych podmiotów w wyżej wymienionym konkursie tj. dobre praktyki CIS-u w Róży Wielkiej (subregion pilski), CIS-u Siedlce, Stowarzyszenia Przystań Mieniany, Stowarzyszenia Oratorium. Poza tym w numerze opisano również korzyści udziału PS w klastrach przedsiębiorstw komercyjnych oraz to jak wsparcie OWES TŁOK umożliwiło powstanie trzech przedszkoli terapeutycznych w niedużych miejscowościach w woj. kujawsko-pomorskim.

 

Link do Biblioteki Ekonomii Społecznej i Solidarnej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Biblioteka,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,4025.html

 

Zapraszamy do lektury!


16.11.2021

STOWARZYSZENIE "NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON" ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13.10.2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!", który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących. Projekt „Pracujemy!” skierowany jest do grupy:

 • 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.
 • 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku.

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy - Indywidualny Plan Działania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia EKON.


10.11.2021
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA SUBREGIONALNEGO BIURA OWES ETAP W PILE!
 
Uprzejmie informujemy, że dnia 12 listopada nasze subregionalne biuro OWES ETAP w Pile będzie wyjątkowo nieczynne.
Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.

02.11.2021

 

WYNIKI KONKURSU ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2021

W tym roku aż trzy podmioty ekonomii społecznej z subregionu pilskiego otrzymały certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021. W kategorii "Najlepszy pracodawca" wyróżniono Centrum Integracji Społecznej w Róży Wielkiej, natomiast w kategorii "Sukces rynkowy" Spółdzielnię Socjalną "Nowe Horyzonty" oraz Fundację Nowy Horyzont. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kolorowe konfetti na białym tle. Na środku czarny napis: GRATULACJE.
25.10.2021

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU STOWARZYSZENIA ROZWOJOWI.PL

Stowarzyszenie Rozwojowi.pl, korzystając z usług fundraisera OWES ETAP, rozpoczęło realizację projektu „Akademia aktywnego seniora” finansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.

Celem projektu jest:

- zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej osób 60+,

- wsparcie i aktywizacja osób starszych, a także poprawa jakości życia osób w okresie późnej dorosłości

- integracja i wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku,

- wzbogacenie oferty wolnoczasowej dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia.

W ramach projektu osoby 60+ z powiatu pilskiego oraz miasta i gminy Ujście będą mogły wziąć udział w grach edukacyjnych i kooperacyjnych, edukacji prozdrowotnej, zajęciach ruchowych z doświadczonym  fizjoterapeutą oraz wykładach pn. „Smaki innych kultur”.

Czas realizacji projektu: 11.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

Dofinansowanie: 60 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 66 150,00 zł


25.10.2021

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PN. #funduszeUE bliżej Ciebie!

 
Zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. #funduszeUE bliżej Ciebie! Wystarczy wybrać unijną inwestycję, zrobić zdjęcia i do 5 listopada 2021 r. zamieścić je na dedykowanej stronie www.funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl
 
Celem Konkursu jest zaprezentowanie efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w Wielkopolsce oraz tzw. dobrych praktyk projektów, które zrealizowano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
 
Zgłaszający za zwycięskie projekty otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodą dla beneficjentów będą dyplomy, statuetki oraz prawo do znakowania swoich projektów logotypem #funduszeUEbliżej Ciebie! Ponadto, UMWW w Poznaniu prowadząc działania informacyjno- promocyjne dotyczące WRPO 2014+ będzie przedstawiał zwycięzców Konkursu jako najlepsze praktyki we wdrażaniu środków europejskich w regionie.
 
08.10.2021


RUSZYŁ KONKURS "DZIAŁANIA GODNE UWAGI"


Stowarzyszenie Centrum PISOP wraz z Fundacją NIWA zapraszają do udziału w kolejnej edycji Konkursu Działania Godne Uwagi. Jego celem jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski.

 

W Konkursie mogą wziąć udział podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne, które w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r. zrealizowały warte uwagi działania społeczne.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do 25 października (do godz. 15) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie: https://pisop.org.pl/ruszyl-konkurs-dzialania-godne-uwagi

 

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: statuetka, dyplom, promocja działań, bon na usługi poligraficzne, dedykowany warsztat.

 

Więcej informacji pod adresem: https://pisop.org.pl/ruszyl-konkurs-dzialania-godne-uwagi31.08.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIURA OWES ETAP W PILE!


Uprzejmie informujemy, że w dniach 01.09-03.09 biuro OWES ETAP w Pile będzie czynne w godzinach 10:00-13:00.

Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.


Kolorowe konfetti na białym tle. Na środku czarny napis: GRATULACJE.
30.08.2021

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTÓW FUNDACJI GĘBICZYN

Fundacja Gębiczyn, korzystając z usług fundraisera OWES ETAP, otrzymała dofinasowanie na realizację dwóch projektów skierowanych do mieszkańców Gminy Czarnków w ramach Centrum Usług Społecznych. 

Pierwszy z projektów, na którego realizację Fundacja otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 000 zł, dotyczy Mobilnego Klubu Seniora. W jego ramach odbędą się zajęcia dla seniorów - głównie warsztaty twórcze oraz zajęcia sportowe (w tym taneczne).

Drugi projekt to oferta kulturalna dla mieszkańców Gminy Czarnków na łączną kwotę 30 000zł.W jego ramach organizowane będą warsztaty kulinarne z kuchni gruzińskiej połączone z wystawą zdjęć z Gruzji oraz koncerty muzyczne.


06.08.2021

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SUBREGIONALNEGO BIURA OWES ETAP W PILE!

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 sierpnia nasze subregionalne biuro OWES ETAP w Pile będzie wyjątkowo nieczynne.

Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.

05.08.2021
 
LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA DWUNASTEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
 
Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” nr RPWP.07.03.02-30-0007/18.


Wszystkie informacje z infografiki są w treści obok.

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora "Konkurs polowego gotowania dla PES" zaplanowany na 28.08.21r. nie odbędzie się.

 

02.08.2021

 

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU POLOWEGO GOTOWANIA "DZIKIE POLA" O ZŁOTĄ MICHĘ KS. KAJETANA JUŻ WKRÓTCE!

W imieniu Stowarzyszenia Formacja Dźwierszno O.M.M.P. serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w Konkursie Polowego Gotowania „Dzikie Pola” o Złotą Michę ks. Kajetana, który odbędzie się 28 sierpnia bieżącego roku w Gródku Krajeńskim koło Łobżenicy.

 

Zadaniem każdej konkursowej drużyny będzie przygotowanie paleniska, rozpalenie ognia, a następnie ugotowanie na nim potrawy.

 

Do konkursu można zgłaszać się poprzez e-mail: formacjadzwierszno@wp.pl. W treści wiadomości należy wpisać:

- nazwę organizacji, która będzie brała udział w zabawie,
- nazwę potrawy, która zostanie przygotowana przez drużynę w czasie zawodów.

 


30.07.2021

 

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI RYCHLIK


Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Rychlik, z pomocą fundraisera OWES ETAP, otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu "Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konkurs wynika z założeń samorządowego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".

Celem projektu jest podniesienie walorów estetycznych wsi Rychlik oraz rozwój jej funkcji turystycznych. Fundusze projektowe zostaną przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych oraz montaż tablic informacyjnych w miejscach atrakcyjnych turystycznie.

Kwota dotacji przyznana Stowarzyszeniu to 9 845zł. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do korzystania z usług naszego fundraisera.


Kolorowe konfetti na białym tle. Na środku czarny napis: GRATULACJE.Przy stole siedzą dwie osoby. Widać tylko ich ręce. Jedna z osób trzyma długopis. Druga z osób trzyma długopis i notes. Na stole leżą dokumenty z wykresami i tabelami. W tle widać ekran laptopa z wykresem. Na dole zdjęcia jest napis: Badanie kondycji przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, w kontekście skutków pandemii COVID-19.
28.08.2021

BADANIE KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, W TYM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, W KONTEKŚCIE SKUTKÓW PANDEMII COVID-19

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na zlecenie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi badanie kondycji przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, w kontekście skutków pandemii COVID-19.

Do każdego z PS w Polsce został wysłany link do ankiety, którą można wypełnić on-line. Link jest dystrybuowany przez Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z adresu mailowego: ewaluacja@ipiss.com.pl

Wyniki badania zostaną wykorzystane między innymi do analizy potrzeb PS w czasie pandemii, ale także w okresie post-pandemicznym. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia anonimowości i poufności pozyskanych danych oraz do wykorzystania ich wyłącznie na potrzeby niniejszego badania.

Serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu.

27.07.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIURA OWES ETAP W PILE!


Uprzejmie informujemy, że w dniach 02.08-13.08 biuro OWES ETAP w Pile będzie czynne w godzinach 10:00-13:00.

Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.


Strona okładkowa katalogu PES. Na białym tle kolorowe trybiki. Po lewej stronie na dole logo Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu. Po prawej stronie na dole napis: Katalog podmiotów ekonomii społecznej.

14.07.2021


NAJNOWSZY KATALOG PES (2020) STWORZONY PRZEZ ROPS W POZNANIU JUŻ GOTOWY!

Po raz kolejny Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przygotował Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie województwa wielkopolskiego. Są w nim ujęte PES, które działają na rynku w różnorodnych branżach, od usług opiekuńczych poprzez usługi pielęgnacji zieleni do usług w zakresie medialnym.

Na stronach 51-61 zostały ujęte podmioty z subregionu
pilskiego: Fundacja Miodostan, Spółdzielnia Socjalna "Działajmy Razem", Spółdzielnia Socjalna "Garden-House", Spółdzielnia Socjalna "Brei-Mar", Spółdzielnia Socjalna "Świt Dobry", Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty", Fundacja Rozwoju Północnej Wielkopolski, Fundacja Fabryka Dobra, Fundacja Sowelo, Spółdzielnia Socjalna "Wspólny Sukces", Fundacja Złotowianka, Manufaktura Dobrych Usług, Fundacja "Więcej z Życia", Spółdzielnia Socjalna "Arkadio", Stowarzyszenie Green House, Fundacja im. Jana Banacha, Spółdzielnia Socjalna "Równe Szanse", Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata, Stowarzyszenie Klinika Jeździecka, Fundacja "Drawskie Kajaki", Spółdzielnia Socjalna "Zielona Piła", Fundacja Naturalnie Piękni.


13.07.2021
 
LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA JEDENASTEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
 
Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” nr RPWP.07.03.02-30-0007/18.

12.07.2021

KREUJ OBRAZ ZAWODOWY - ZRÓB PROFESJONALNE ZDJĘCIE DO CV!

 

W związku z rozpoczęciem akcji: “Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne Zdjęcia do CV - Bezpłatne Udostępnienie Inteligentnego Kreatora Zdjęć do CV w celu podwyższenia konkurencyjności kandydata na rynku pracy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, serwisy Passport-Photo.Online oraz PhotoAiD.com przygotowały bezpłatne narzędzie umożliwiające stworzenie profesjonalnego zdjęcia na potrzeby CV.


Passport Photo Online i PhotoAiD to platformy, które wykorzystując sztuczną inteligencję  pozwalają na łatwe przygotowanie fotografii dokumentowej, na przykład: zdjęcia do paszportu, wizy, dowodu osobistego czy prawa jazdy. Jednak możliwość serwisów na tym się nie kończy! Dzięki generatorowi zdjęć można również stworzyć idealną fotografię do CV.


Zdjęcie w CV może przydać się tym, którzy właśnie myślą o zmianie pracy, ale także osobom, które po prostu chcą odświeżyć swój życiorys. Fotografia w CV ma swoje reguły i czasem niepoprawne zdjęcie może bardziej zaszkodzić niż zwiększyć szanse na znalezienie pracy. Dlatego tak istotne jest, żeby stworzyć poprawne zdjęcie biznesowe i wykreować swój profesjonalny obraz zawodowy!


Choć restrykcyjne zasady w kwestii zdjęcia do CV – jak na przykład w przypadku zdjęć paszportowych lub do dowodu osobistego – nie istnieją to warto zwrócić uwagę na pewne standardy dotyczące zdjęć, jeżeli zależy nam na zdobyciu nowej pracy. W Passport-photo.online stworzyliśmy narzędzia ułatwiające przygotowanie profesjonalnego zdjęcia do CV, a także zdjęcia profilowego do serwisów kariery typu LinkedIn - mówi Tomasz Młodzki


Kiedy aplikujemy o pracę, w której wymagany jest kontakt z klientem to smutne, czarno-białe zdjęcie nie będzie się dobrze prezentować. Ważne, aby wyglądać pogodnie i schludnie. Warto delikatnie się uśmiechać. Na zdjęciach do CV jest to jak najbardziej wskazane, w odróżnieniu do zdjęć do oficjalnych dokumentów, gdzie uśmiech zwykle jest zabroniony. Badania dowodzą, że wybierając spośród dwóch identycznych twarzy, które różnią się jedynie wyrazem, ludzie preferują twarz uśmiechniętą.


W Polsce zdjęcia w CV są bardzo popularne, co wiąże się z tym, że czasami pracodawcy odrzucają CV bez fotografii. Z czego to wynika? Rekruterzy przeglądają setki aplikacji dziennie. Zdarza się, że często CV zostaje odrzucane tylko dlatego, że wizualnie nie przykuwa uwagi.


Poszukiwanie pracy często odbywa się online. Na wielu portalach istnieje opcja dodania zdjęcia profilowego, które jest widoczne dla pracodawców i rekruterów. Warto skorzystać z tej możliwości i dodać właściwe zdjęcie, na przykład na portal LinkedIn. Samo zdjęcie na LinkedIn czy w innej witrynie to już swego rodzaju Twoja marka osobista. Warto wziąć to pod uwagę przy kreowaniu swojej biznesowej tożsamości.


Według danych platformy LinkedIn, profile bez zdjęć są otwierane rzadziej, a zaproszenia od osób bez zdjęć nie są akceptowane przez 93% użytkowników! Czy to wystarczy byś spróbował wykonać właściwe zdjęcie biznesowe?


Warto skorzystać z akcji, która została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Bezpłatne korzystanie z kreatora zdjęć można zacząć już od 1 czerwca 2021 roku, a zakończenie akcji przewidziane jest na 30 września 2021 roku. Kreator jest dostępny na poniższych stronach:


Kreator zdjęcia do LinkedIn:

https://passport-photo.online/pl/zdjecie-linkedin


Kreator zdjęcia do CV:

https://passport-photo.online/pl/zdjecia-do-cv

Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.
23.06.2021
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA SUBREGIONALNEGO BIURA OWES ETAP W PILE!
 
Uprzejmie informujemy, że dnia 25 czerwca nasze subregionalne biuro OWES ETAP w Pile będzie wyjątkowo nieczynne.

31.05.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIURA OWES ETAP W POZNANIU!

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 4 czerwca nasze biuro OWES ETAP w Poznaniu będzie wyjątkowo nieczynne.


Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.


Kolorowe konfetti na białym tle. Na środku czarny napis: GRATULACJE.

18.06.2021

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU STOWARZYSZENIA WSPIERANIA INICJATYWCH LOKALNYCH "OSTOJA" I STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WSI RYCHLIK


Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „OSTOJA" oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik, z pomocą fundraisera OWES ETAP, otrzymały dofinasowanie w ramach konkursu „Działaj Lokalnie 2021”! Gratulujemy!

Program "Działaj Lokalnie" powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.


31.05.2021

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SUBREGIONALNEGO BIURA OWES ETAP W PILE!

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 4 czerwca nasze subregionalne biuro OWES ETAP w Pile będzie wyjątkowo nieczynne.

Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.

Grafika przedstawia harmonogram spotkań w ramach V Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej umieszczony obok.

24.05.2021


CYKL DEBAT W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

Zapraszamy Państwa do udziału w V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które będzie miało formułę on-line. W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także nowatorskiej formuły open space technology. Konferencje odbędą się w 5 terminach:


· 26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania,

· 9 czerwca – Ekonomia społeczna w krajowej polityce publicznej,

· 16 czerwca – Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii,

· 22 czerwca – Wyzwania dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie do 2030,

· 30 czerwca – Open Space Technology. Ekonomia społeczna w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER). Będzie ono połączone ze spotkaniami Laboratorium Ekonomii Społecznej – grona złożonego z ekspertów związanych z Uniwersytetem Warszawskim.

 

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego dostępnego pod poniższym linkiem: https://forms.gle/LeBd2ojMNfgimgp69


14.05.2021


KONKURS O PRZYZNANIE CERTYFIKATU "ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2021"


Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w konkursie "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021".

 

Celem konkursu jest wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, o wysokości nawet do 10 000 zł.

 

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 organizowany jest w ramach projektu pn. "System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego", współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
 • Europejski Dom Spotkań- Fundację Nowy Staw – partnera.

Szczegółowe informacje i możliwość złożenia wniosku na stronie: https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/

 

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2021r. 

Dnia 11 maja biuro OWES ETAP w Pile jest czynne w godzinach 10:00-12:00. W dniach 12-13 maja biuro jest czynne w godzinach 10:00-13:00

10.05.2021


INFORMACJA DOTYCZĄCA BIURA OWES ETAP W PILE!


Uprzejmie informujemy o zmianie godzin funkcjonowania naszego subregionalnego biura OWES ETAP w Pile w dniach 11.05-13.05.


30.04.2021


INFORMACJA DOTYCZĄCA BIURA OWES ETAP W POZNANIU!


Uprzejmie informujemy, że dnia 4 maja nasze biuro OWES ETAP w Poznaniu będzie wyjątkowo nieczynne.

Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.

Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.

29.04.2021


INFORMACJA DOTYCZĄCA BIURA OWES ETAP W PILE!


Uprzejmie informujemy o zmianie godzin funkcjonowania naszego subregionalnego biura OWES ETAP w Pile w dniach 30.04-07.05. Szczegółowy harmonogram:

 • 30.04. - 10:00-13:00
 • 04.05. - nieczynne
 • 05-07.05 - 10:00-13:0028.04.2021


INFORMACJA DOTYCZĄCA BIURA OWES ETAP W PILE!


Uprzejmie informujemy, że dnia 28 kwietnia nasze subregionalne biuro OWES ETAP w Pile będzie wyjątkowo nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.

Kartka świąteczna. Zielone tło. Na środku jest napis: Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ETAP. Nad napisem widać siedzącego zająca. Wzdłuż bocznych krawędzi grafiki widać kolorowe pisanki.

02.04.2021

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Zdrowych, pogodnych oraz pełnych spokoju Świąt Wielkanocnych. Niech ten szczególny czas napełni Państwa serca wiarą, nadzieją i miłością. Wesołego Alleluja!

 

 

 


26.03.2021
 
LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA DZIESIĄTEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
 
Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” nr RPWP.07.03.02-30-0007/18.

23.03.2021

 

LIST POPARCIA DLA WSPARCIA SPÓŁDZIELNI I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W KPO


Serdecznie prosimy o zapoznanie się z poniższym apelem w sprawie Krajowego Programu Odbudowy:

 

"Koleżanki i Koledzy,

 

W projekcie Krajowy Plan Odbudowy przewidziano możliwość inwestycyjnego wsparcia spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych. Nie jest jednak oczywiste, że po konsultacjach czy rozmowach z Komisją Europejską komponent ten zostanie zachowany. Dlatego, w naszym wspólnie pojętym interesie, musimy wesprzeć jego obecność Programie.
pozdrawiam
Cezary Miżejewski
Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych"22.03.2021

 

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA OWES ETAP W POZNANIU


Uprzejmie informujemy, że do końca bieżącego tygodnia biuro OWES ETAP w Poznaniu będzie wyjątkowo czynne w godzinach od 10:00 do 14:00.

Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.

22.03.2021

 

ZAWIESZENIE REALIZACJI SZKOLEŃ DLA PES/PS

 

W związku z obowiązującymi w całej Polsce rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa, szkolenia stacjonarne dla PES/PS planowane na 25 i 26 marca są zawieszone. Wkrótce poinformujemy o nowych terminach. 

 


Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.

19.03.2021


INFORMACJA DOTYCZĄCA BIURA OWES ETAP W PILE!


Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym nasze subregionalne biuro OWES ETAP w Pile jest wyjątkowo nieczynne.


12.03.2021

W związku z obowiązującymi w całej Polsce rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa, szkolenia stacjonarne dla PES/PS planowane na 25 i 26 marca są zawieszone. Wkrótce poinformujemy o nowych terminach.

SZKOLENIA DLA PES/PS!

 

Pod koniec marca bieżącego roku organizujemy szkolenia dla przedstawicieli PES/PS w ramach projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II" nr RPWP.07.03.02-30-0007/18. Szkolenia poprowadzi partner projektu- Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński.

Harmonogram szkoleń:

25.03.2021r. godz. 9.00-17.00- Promowanie PES/PS w Internecie i mediach społecznościowych

26.03.2021r. godz. 9:00-17:00- Fundraising w praktyce PES/PS


Miejsce szkolenia: ul. Dąbrowskiego 8 (biuro nr 15, wejście C), Piła


Programy szkoleń i formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce SZKOLENIA DLA PES I PS (O PROJEKCIE -> OFERTA-> SZKOLENIA DLA PES I PS)

Zapraszamy do udziału!

Plakat zawiera informacje umieszczone obok.

12.03.2021

 

INFORMACJA O URUCHOMIENIU NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO DOSTARCZAJĄCEGO DANYCH O EKONOMII SPOŁECZNEJ


Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej przygotował w ramach projektu pn. "Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej" narzędzie informatyczne dostarczające dane o ekonomii społecznej. Jest ono dostępne na stronie internetowej https://dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl/.

 

Dane będą systematycznie uzupełniane i dostępne w ramach 3 modułów:


Moduł 1. Dane przekrojowe. W ramach tego modułu użytkownik będzie miał dostęp do tabel wynikowych zawierających dane na poziomie wojewódzkim w oparciu o wcześniej zdefiniowane i gotowe do użycia zestawienia. Ponadto, będzie mógł też dokonać zawężenia lub zmiany zakresu prezentowanych informacji, dzięki skorzystaniu z filtrów zaawansowanych. Przy zastosowaniu filtrów, w zależności od dostępności danych, wybrane informacje prezentowane będą na poziomie powiatowym, podregionalnym lub wojewódzkim/regionalnym. W module tym dostępna jest także aktywna mapa.


Moduł 2. Porównanie JST. W tym module użytkownik będzie mógł porównać jednostki terytorialne (z tego samego szczebla). Opcja porównywania jednostek terytorialnych dostępna będzie dla województw/regionów, podregionów oraz powiatów.


Moduł 3. Wskaźniki programowe. W tym module znajdą się informacje na temat realizacji wskaźników określonych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz w Regionalnych Programach Rozwoju Ekonomii Społecznej.


25.02.2021


INFORMACJA DOTYCZĄCA BIURA OWES ETAP W PILE!


Uprzejmie informujemy, że dnia 26 lutego nasze subregionalne biuro OWES ETAP w Pile będzie wyjątkowo nieczynne.

Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.

Logo TISE - Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych SA

24.02.2021

 

AKTUALNA OFERTA TISE

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najbardziej aktualną ofertą niskooprocentowanych pożyczek zwrotnych dla PES i PS oferowanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie: https://tise.pl/target/ngopes/cala-polska/

24.02.2021


NABÓR WNIOSKÓW DOT. PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO


Ogłaszamy ciągły nabór wniosków dot. dotacji i przedłużonego wsparcia pomostowego, aż do wyczerpania środków w tym zakresie. 


Niezbędne dokumenty i regulamin wsparcia znajdują się w zakładce DOKUMENTY: http://owesetap.pl/dokumenty-8519.html.


Zainteresowane PS, korzystające wcześniej z podstawowego wsparcia pomostowego zapraszamy do składania wnosków.Grafika ilustruje informacje umieszczone obok.

11.02.2021


ZMIANA GODZIN PRACY SUBREGIONALNEGO BIURA OWES ETAP W PILE


Uprzejmie informujemy, że dnia 12 lutego nasze subregionalne biuro OWES ETAP w Pile będzie wyjątkowo czynne w godzinach od 10:00 do 13:00.


10.02.2021

CERTYFIKOWANE PODMIOTY ZNAKIEM PROSPOŁECZNYM 2020

Certyfikowane podmioty Znakiem Prospołecznym 2020 z subregionu pilskiego to:
- Fundacja im. Jana Banacha
- Spółdzielnia Socjalna "Arkadio"
- Stowarzyszenie Klinika Jeździecka
- Centrum Integracji Społecznej "Arka"

10.02.2021

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0

Spółdzielnie socjalne w ramach Tarczy Antykryzysowej 7.0 będą mogły skorzystać z trzech instrumentów:
-świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
-dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
- zwolnienia z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
 

05.02.2021


ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU OWES ETAP!

 

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim II” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Doradcy kluczowego biznesowego.
 
Więcej informacji w zakładce: OFERTY PRACY. 


28.01.2021

LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA DZIEWIĄTEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
 
Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” nr RPWP.07.03.02-30-0007/18.


23.12.2020

RUSZA IX NABÓR WNIOSKÓW!

Rozpoczynamy IX NABÓR WNIOSKÓW o uzyskanie bezzwrotnego przedłużonego wsparcia pomostowego oraz wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami.

Na wnioski czekamy do 21 stycznia 2021r. do godz.15:30.

Niezbędne dokumenty i regulamin wsparcia znajdują się w zakładce DOKUMENTY: http://owesetap.pl/dokumenty-8519.html.


21.12.2020

PRZERWA ŚWIĄTECZNA W BIURZE OWES!
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 24.12.2020-21.01.2021 biuro OWES ETAP w Poznaniu będzie nieczynne. Ponowny kontakt będzie możliwy od 04.01.2021.

Z kolei subregionalne biuro OWES ETAP w Pile będzie czynne w okresie poświątecznym tj. 28-31.12.2020 - kontakt będzie możliwy pod nr tel.: 514 636 170 oraz mailowo: agnieszka.przewozniczak@owesetap.pl.

Pozdrawiamy świątecznie,
Zespół OWES ETAP

18.12.2020

LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA ÓSMEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” nr RPWP.07.03.02-30-0007/18.

Lista rankingowa do pobrania poniżej:
Lista rankingowa - aktualizacja 23.12.2020

02.12.2020
 
FUNDACJA NIEZALEŻNI Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ!

Miło nam ogłosić, że w ramach Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 certyfikat w kategorii "Debiut Roku" otrzymało pilskie przedsiębiorstwo społeczne - Fundacja Niezależni. W ramach swojej działalności Fundacja wykonuje usługi z zakresu: prac administracyjnych, sekretarskich, zarządczych, doradztwa informatycznego, rekrutacji oraz rozliczania projektów unijnych. To również przyjazne miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

25.11.2020

PROPOZYCJA POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ DLA PES I PS Z FUNDUSZU REGIONU WAŁBRZYSKIEGO!

Założenia Pożyczki Płynnościową dla PES zostały zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej przez COVID-19. Projekt opiewa na kwotę ponad 4 milionów złotych.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są Podmioty Ekonomii Społecznej takie jak: przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) oraz podmioty reintegracyjne - Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej.


Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki wynosi do25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. złotych. Oprocentowanie w wysokości 0,1% w skali roku, maksymalny okres spłaty to 48 miesięcy, natomiast karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynieść do 12 miesięcy.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym: wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia. Pożyczka może finansować do 100% wydatków. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto.

Więcej na temat Pożyczki Płynnościowej dla PES https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/


ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE  https://wnioski.frw.pl/


06.11.2020

WSPARCIE DLA SENIORÓW W CZASIE PANDEMII!


Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - o tym jak seniorzy mogą zgłosić zapotrzebowanie na pomoc dzwoniąc na ogólnopolską infolinię dowiecie się z grafik Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zaprezentowanych obok. Poinformujcie o tym seniorów ze swojego otoczenia!
Kto może skorzystać z pomocy? Seniorzy powyżej 70 r. ż.
Jak przebiega pomoc? Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem i ustala usługę wsparcia np. zrobienie zakupów, które dostarcza wolontariusz na wskazany adres.

Można również dołączyć do akcji #Wspierajseniora jako wolontariusz! W tym celu należy wejść na stronę www.wspierajseniora.pl i wypełnić formularz lub osobiście zgłosić się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej.


20.10.2020

OGŁASZAMY ÓSMY NABÓR WNIOSKÓW!

o uzyskanie bezzwrotnego przedłużonego wsparcia pomostowego oraz wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami.

Na wnioski czekamy do 7 grudnia 2020r. do godz.15:30!

Niezbędne dokumenty i regulamin wsparcia znajdują się w zakładce DOKUMENTY: http://owesetap.pl/dokumenty-8519.html.


06.10.2020

#OWESETAPwTrasie

Obok zobaczycie fotorelację z ostatniego spotkania grupy specjalistek ds. reintegracji funkcjonującej przy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - okiem naszej specjalistki Ewy. Grupa wybrała się tym razem do Obornik, odwiedzając Spółdzielnię Socjalną "Uciec Dysforii", która wykonuje gadżety reklamowe i szyje maseczki, zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania liderzy Spółdzielni opowiadali o tym z jakimi wyzwaniami musieli się zmierzyć w kwestii reintegracji pracowników oraz jakiego wsparcia w tym zakresie potrzebowali.


30.09.2020

LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA SIÓDMEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” nr RPWP.07.03.02-30-0007/18.

Lista rankingowa do pobrania poniżej:

10.09.2020

SPÓŁDZIELNIA Z SUKCESAMI, A MOWA O SPN.S. "WSPÓLNY SUKCES"!

Gratulujemy najserdeczniej ogromnego osiągnięcia - III miejsce w kategorii otwarty rynek pracy w konkursie Lodołamacze dla wspaniałego spółdzielczego teamu. Koniecznie zobaczcie i polubcie ich profil, aby być na bieżąco z ich niezwykłymi działaniami: FB Wspólny Sukces.A tak o tym wydarzeniu mówią laureaci:
"Dziś w Łodzi odbyła się uroczysta gala konkursu Lodołamacze. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasza spółdzielnia zajęła III miejsce w kategorii otwarty rynek pracy. To dla nas zaszczyt otrzymać tak prestiżową nagrodę! Kapituła doceniła naszą wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych. Dziękujemy Panu Piotrowi Pałczyńskiemu wiceburmistrzowi Miasta Wągrowiec oraz Pani Paulinie Meller-Biegańskiej - kierownikowi GOPS , że zechcieli dzielić znami ten szczególny dla nas dzień. Dziękujemy również za piękne wrzosy, które wręczono nam w imieniu Pana Wójta Przemysława Majchrzaka. Działania spółdzielni to zasługa wielu ludzi. Nasza nazwa mówi sama za siebie WSPÓLNY SUKCES. I wszystko jasne."

03.09.2020

JAK REALIZUJEMY ZADANIE COVIDOWE?

W ramach mechanizmu zakupowego OWES realizujemy zakupy produktów i usług w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Zakupy jak i realizacja zgłaszanego zapotrzebowania zostaną wykonane do końca roku 2020. Na ten moment zakupy dotyczą przede wszystkim:

 • dostarczania ciepłych posiłków do DPS,

 • ozonowania i odkażania pomieszczeń i przestrzeni użyteczności publicznej,

 • produkcji i dostarczania masek ochronnych do instytucji publicznych i pomocowych,

 • usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Obecnie usługi realizuje 9 podmiotów ekonomii społecznej na terenie subregionu pilskiego, a są to:

 • Spółdzielnia Socjalna Równe Szanse – usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami na rzecz podopiecznych Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance prowadzącego WTZ;

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – dostarczenie maseczek ochronnych dla podopiecznych i opiekunów seniorów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej;

 • Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”– świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych będących beneficjentami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku;

 • Manufaktura Dobrych Usług Sp. z o.o. – dostarczenie maseczek ochronnych Wydziałowi Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, które będą rozdysponowane wśród uczniów szkół powiatowych;

 • Spółdzielnia Socjalna „Arkadio” – usługi cateringowe dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora Wigor w Chodzieży;

 • Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” – dezynfekcja pomieszczeń Środowiskowego Klubu Aktywnego Seniora działającego przy MGOPS w Wysokiej;

 • Spółdzielnia Socjalna „Zielona Piła” – dezynfekcja przestrzeni publicznej w mieście Piła;

 • Fundacja Fabryka Dobra - usługi cateringowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pile;

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Pile – dostarczenie maseczek ochronnych dla Urzędu Miasta w Pile, które przekazane zostaną NGO, wolontariuszom i uczniom pilskich szkół podczas przeprowadzanych egzaminów;
 • Spółdzielnia Socjalna Brei-Mar - ozonowanie pomieszczeń i samochodu należących do Centrum Integracji Społecznej "Arka" w Wieleniu;

 • Spółdzielnia Socjalna "Wspólny Sukces" - dezynfekcja DPS w Chodzieży.


03.09.2020

CO W TRAWIE PISZCZY - INFORMACJA O KONKURSACH Z NAGRODAMI DLA NGO/PS/PES

1. Drogie NGO, zachęcamy do zgłaszania się do konkursu na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Do zgarnięcia jest pula nagród w wysokości 22 tys. zł. Co musicie zrobić? Pierwszy etap konkursu polega na wypełnieniu i przesłaniu kwestionariusza samooceny oraz karty zgłoszeniowej dostępnych na stronie: https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/komunikaty,c1330/konkurs-na-najlepiej-zarzadzana-organizacje-pozarzadowa-w,a95180.html?fbclid=IwAR0OyjrC2Zjz9NbXAM6eb2aCWOB9wKJ7gZ5D2OZutlrRra3X2y-JfVH3dnw.

Możecie je wysłać online, na maila: zespol.ngo@ue.poznan.pl lub pocztą na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań z dopiskiem: „Konkurs”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.09.2020r.

Jeśli macie pytania związane z konkursem prosimy kierować je na adres e-mail: zespol.ngo@ue.poznan.pl lub telefonicznie: 61 854 37 21.

2. X edycja konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami 2020 - serdecznie zachęcamy do zapoznania się z konkursem m.in. organizacje pozarządowe, które zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia. Konkurs jest organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Regulamin i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie: 
https://rops.poznan.pl/article/ogloszenie-x-edycji-konkursu-wielkopolska-otwarta-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami_2020/

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020

Wszelkie pytania co do konkursu należy kierować do Pani Moniki Zembrzyckiej z ROPS pod nr telefonu 61 856 73 34 lub na maila: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl.31.08.2020
WIZYTA STUDYJNA W LUBCZY!

Tym razem zorganizowaliśmy wizytę studyjną Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse w Stowarzyszeniu Klinika Jeździecka w Lubczy (organizacja ma także swój oddział w Stawnicy w pow. złotowskim). Stowarzyszenie prowadzi ośrodek poświęcony treningom jeźdźców i koni, jak również zajmuje się hipoterapią. Dla naszych uczestników jedną z atrakcji była krótka nauka jazdy konnej. Pieczę nad przebiegiem wizyty sprawowała nasza koordynatorka działań partnerskich - Marta.18.08.2020

DO 31 SIERPNIA TRWA NABÓW WNIOSKÓW NA WSPARCIE WTZ!

W ramach programu PFRON „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dofinansować można zakup środków ochrony osobistej (np. maseczek, przyłbic, rękawiczek) oraz środków dezynfekcyjnych dla warsztatów terapii zajęciowej oraz organizacji realizujących na podstawie umów z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ


Wnioski można składać do 3️⃣1️⃣.0️⃣8️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣.


11.08.2020

OGŁASZAMY VII NABÓR WNIOSKÓW!

Rozpoczynamy VII NABÓR WNIOSKÓW o uzyskanie bezzwrotnego przedłużonego wsparcia pomostowego oraz wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami.Na wnioski czekamy do 17 września 2020r. do godz.15:30!

Niezbędne dokumenty i regulamin wsparcia znajdują się w zakładce DOKUMENTY: http://owesetap.pl/dokumenty-8519.html


07.08.2020

INFORMACJA DOT. BIURA OWES ETAP W PILE!

Informuje, że dziś oraz 14.08 nasze biuro w Pile będzie nieczynne. A w dniach 10-13.08 zmieniają się godziny pracy biura w Pile od 10 do 13.

Partnerem regionalnym w województwie wielkopolskim jest Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania

Telefon: 602 684 425

Adres e-mailowy: biuro@siz.poznan.pl

Dyżury informacyjne odbywają się w godz. 10-14 we wtorki i czwartki.

05.08.2020

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO KONKURSU GRANTOWEGO PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE 2020!

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:
☑️powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
☑️miejskie i gminne domy kultury,
☑️organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
☑️Ochotnicze Straże Pożarne,
☑️nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).
Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast. Nabór wniosków trwa do 27.10.2020 r. do godz. 12:00. Warto - zerknijcie i do dzieła! Więcej informacji: www.rownacszanse.pl.

30.07.2020

#PolskiBonTurystyczny SZANSĄ DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I PRZEDSIEBIORCÓW TURYSTYCZNYCH!

Od 22 lipca przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego realizujące usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mogą wpisać się na listę podmiotów, w których będzie można zrealizować bonturystyczny: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow

 1. Pytania i odpowiedzi na temat bonu: https://bonturystyczny.polska.travel/dla-przedsiebiorcow
 2. Tutorial dla przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, którzy chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny: https://bit.ly/33aQnHa22.07.2020

ZOBACZCIE JAK PES I PS RADZĄ SOBIE W WARUNKACH COVID-19 I JAK MOŻECIE WESPRZEĆ BIZNES SPOŁECZNY ZAKUPUJĄC ICH USŁUGI!

Przedstawiamy WAM Informator o wielkopolskich podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych oferujących produkty i usługi związane z walką i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Informator do pobrania poniżej:
Na stronach 27-33 możecie odnaleźć podmioty świadczące różnorakie usługi na terenie subregionu pilskiego, tj.:

1. Zakup środków ochrony indywidualnej - maseczki ochronne
 • Fundacja Niezależni
 • Fundacja Złotowianka
 • Fundacja Drawskie Kajaki
 • Manufaktura Dobrych Usług Sp. z .o.o.
 • Spn.s. Arkadio
 • ZAZ w Pile
 • Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata
 • ZAZ w Gołaszewie

2. Zakup środków ochrony indywidualnej - środki dezynfekcyjne
 • Fundacja Drawskie Kajaki

3. Usługa dezynfekcji pomieszczeń
 • Fundacja Fabryka Dobra
 • Fundacja Niezależni
 • Spn.s. Brei-Mar
 • Spn.s. Garden House
 • Spn.s. Zielona Piła
 • Spn.s. Wspólny Sukces
 • ZAZ w Pile
 • Stowarzyszenie Green House

4. Zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego oraz zapewnienie miejsc noclegowych
 • Fundacja Fabryka Dobra
 • Fundacja Drawskie Kajaki

5. Usługi cateringowe
 • Fundacja Fabryka Dobra
 • Fundacja Złotowianka
 • Spn.s. Nowe Horyzonty
 • Spn.s. Stara Łubianka
 • Fundacja im. Jana Banacha
 • Spn.s. Arkadio

6. Usługi opiekuńcze, asystenckie
 • Spn.s. Nowe Horyzonty
 • Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata

7. Usługi terapeutyczne
 • Spn.s. Nowe Horyzonty

8. Usługi ozonowania pojazdów
 • Spn.s. Brei-Mar

16.07.2020

#OWESETAPwTrasie - DZIŚ ZAPRASZAMY DO STOWARZYSZENIA KLINIKA JEŹDZIECKA!

Dziś życzymy Wam "końskiego zdrowia" - to takie delikatne nawiązanie do kolejnego podmiotu, który niedawno odwiedziliśmy. Stowarzyszenie Klinika Jeździecka swoją główną siedzibę ma w Lubczy (gmina Więcbork), ale postanowiło także otworzyć się na nowe i utworzyć swój oddział w Stawnicy (gmina Złotów). Nie możemy się nadziwić jak wiele opcji mają w swojej ofercie: od nauki jazdy konnej, przez zorganizowany wypoczynek tzw. "weekendy w siodle" i nie tylko, aż po hipoterapię. Mając doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, chcą zająć się również przygotowaniem OzN do uprawiania parajeździectwa, w tym: parapowożenia, paraujeżdżenia czy paraskoków. Trzymamy kciuki, bo to niesamowicie ciekawa inicjatywa! Więcej o ofercie Stowarzyszenia znajdziecie tutaj: http://www.klinikakonie.pl/uslugi/.

KONTAKT:

klinika.konie@interia.pl
Siedziba: ul. Lubcza 49A, 89-422 Sypniewo
Oddział w Stawnicy: Stawnica 27, 77-400 Złotów

15.06.2020

#OWESETAPwTrasie - DZIŚ ZAPRASZAMY DO FUNDACJI GĘBICZYN!

Niedawno gościliśmy w Fundacja Gębiczyn wraz z przedstawicielami Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Spotkanie pełne pomysłów i wielu perspektyw na przyszłość, także zatrudnieniowych dla absolwentów centrum integracji społecznej, które prowadzi Fundacja. Pani Alino - dziękujemy za przemiłe przyjęcie nas i spacer po terenie CIS.

KONTAKT:
67 255 13 99
Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków


10.07.2020
AKTUALNE KONKURSY DLA PES!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie ogłoszonymi konkursami dla podmiotów ekonomii społecznej.

Organizacje zainteresowane doradztwem w przegotowaniu wniosków o dofinasowanie projektów zapraszamy do kontaktu z pracownikiem OWES ETAP pod numerem telefonu: 503 846 005 lub mailowo: agnieszka.henke@owesetap.pl.

Spis konkursów do pobrania poniżej:

10.07.2020

#OWESETAPwTrasie - DZIŚ ZAPRASZAMY DO FUNDACJI ZŁOTOWIANKA!

Tym razem zawitaliśmy osobiście do Fundacja Złotowianka tuż po otwarciu sklepu charytatywnego. Przemiła atmosfera i niesamowicie klimatyczna przestrzeń sprzyjająca twórczym wyzwaniom. W ofercie sklepiku możecie znaleźć ręcznie wykonane produkty z recyklingu takie jak: legowiska dla psów, worki, plecaki, torby, koszule czy poduszki, a kupując je wspieracie podopiecznych Fundacji. Zresztą zobaczcie sami zaglądając do naszej fotorelacji! Sklep jest otwarty od pon. do pt. w godzinach 10:00- 17:00, a w sob. od 09:00 do 13:00.

KONTAKT:
519 723 793
kontakt@fundacjazlotowianka.pl
ul. Nieznanego Żołnierza 9/177-400 Złotów


09.07.2020

#OWESETAPwTrasie - DZIŚ ZAPRASZAMY DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ARKADIO!

Tym razem nasza koordynatorka działań partnerskich - Marta, zajrzała z wizytą do Spółdzielni Socjalnej Arkadio z Szamocina. Przywitały ją jak zwykle uśmiechnięte twarze - pracowniczek Spółdzielni oraz Prezeski Pani Basi. Spółdzielczynie oprowadziły nas po obiekcie, pokazały jak pracują na co dzień przygotowując cateringowe dania czy piekąc przepyszny chleb. Rozmawialiśmy również o współpracy dotyczącej organizacji wizyt studyjnych dla PS/PES i innych zainteresowanych instytucji, jako formy rozwoju i promocji podmiotu. Spółdzielnia i tak pięknie się rozwija, a praca wre - aż miło popatrzeć.

KONTAKT:
696 174 053
spn.s.arkadioszamocin@op.pl

Os. Smolary 1, 64-820 Szamocin
Godziny otwarcia od pon.-pt: 7:00-15:00

08.07.2020

SKLEPIK Z MISJĄ FUNDACJI ZŁOTOWIANKA JUŻ OTWARTY!

Od dziś działa sklep charytatywny utworzony przez
Fundację Złotowianka!
O idei stworzenia sklepu z misją pomagania przeczytacie tutaj: https://fundacjazlotowianka.pl/sklepik-z-marzeniami-helpshop-w-zlotowie/. Znajdziecie tam wiele niesamowitych ręcznie robionych gadżetów - na pewno warto tam zajrzeć!

Sklep jest otwarty od pon. do pt. w godzinach 10:00- 17:00, a w sob. od 09:00 do 13:00.

07.06.2020

#OWESETAPwTrasie - DZIŚ ZAPRASZAMY DO FUNDACJI IM. JANA BANACHA!

Kolejny podmiot do którego zaglądamy to FarmaWita (Kruszewo, gmina Ujście)! Pani Joanna wraz ze współpracownikami oprowadziła nas po restauracji, opowiadając o idei locavore przyświecającej działaniom PS (więcej o idei dowiecie się ze strony https://farmawita.pl/o-nas/). Szef kuchni gotuje opierając się na eko produktach pochodzących od lokalnych rolników. Na koniec naszej wizyty nie mogliśmy się oprzeć słodkościom i skusiliśmy się na pyszną panna cottę. Polecamy i zapraszamy!

KONTAKT DO RESTAURACJI FARMAWITA:
882 895 344
ul. Węglewska, 64-850 Kruszewo
Godziny otwarcia od pt.-ndz.: 13:00-18:00


06.07.2020

#OWESETAPwTrasie - DZIŚ ZAPRASZAMY DO FUNDACJI DRAWSKIE KAJAKI!

Rozpoczynamy nowy cykl #OWESETAPwTrasie, w którym będziemy pokazywać PES i PS widziane oczami naszych doradców i animatorów, pokazując działania oraz zaplecze organizacyjne podmiotów, niekiedy także od kulis. Dziś na pierwszy "ogień" Fundacja Drawskie Kajaki z Przesiek (gmina Krzyż Wielkopolski). Przez Prezesa Fundacji zostaliśmy oprowadzeni po obiekcie noclegowym, a także zabrani w piękne drawieńskie zakątki, podziwiając tym samym przestrzeń do organizacji imprez plenerowych oraz biwaków i spływów kajakowych. Więcej informacji znajdziecie na: http://drawskie-kajaki.pl/.

KONTAKT:
790 224 205
info@drawskie-kajaki.pl
Przesieki 26, 64-761 Krzyż Wlkp.

02.07.2020

PLATFORMA INFORMACYJNA DLA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW!

Ważna platforma dla wielkopolskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 stworzona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - to z niej dowiecie się na jakie wsparcie możecie liczyć od pożyczek, przez poręczenia i dotacje, po dopłaty do wynagrodzeń itp. więcej informacji dowiecie się tutaj: https://wsparcie.wielkopolskie.pl/. Zachęcamy PS i PES do zapoznania się!

01.07.2020

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI ŚWIĘTUJEMY Z WAMI!

Wszystkiego co najlepsze dla wszystkich spółdzielców i spółdzielczyń z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości - 1 lipca❗️Pięknie się rozwijajcie, prężnie działajcie i ideą wspierajcie! Cieszymy się, że możemy być z Wami i dla Was.

Spółdzielnia Socjalna Wspólny Sukces ,
Spółdzielnia Socjalna Arkadio Szamocin, Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła, Spółdzielnia Socjalna Równe Szanse, Spółdzielnia Socjalna Centrum Zabaw Przygoda, Spółdzielnia Socjalna Brei-Mar, Spółdzielnia Socjalna Stara Łubianka, Spółdzielnia Socjalna Działajmy Razem, Spółdzielnia Socjalna Świt Dobry, Spółdzielnia Socjalna Pogodny Dom, Spółdzielnia Socjalna Ceramik, Spółdzielnia Socjalna Garden-House, Spółdzielnia Socjalna św. Józefa, Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty (Kawiarnia Dworcowa)

22.06.2020
FUNDUSZ PAFPIO Z NOWYM INSTRUMENTEM DLA PS!
Fundusz PAFPIO udziela pożyczek na finansowanie kosztów podatku VAT ponoszonych przez przedsiębiorstwa społeczne.  
 
Ponadto oferują pożyczki m.in. na bieżącą działalność, inwestycje i remonty, wkłady własne, zakup sprzętu i urządzeń, opłacenie ZUS i PDOF, uruchomienie nowego działania. Procedura ubiegania się o pożyczkę jest uproszczona, a formularz wniosku jest jednostronicowy.

Parametry oferty finansowej:


 • Oprocentowanie kapitału 7,2% w skali roku
 • Opłata administracyjna 3 % potrącana z kapitału w dniu uruchamiania pożyczki
 • Okres spłaty do 24 miesięcy
 • Raty odsetkowe spłacane co miesiąc
 • Harmonogram spłat rat kapitałowych ustalany indywidualnie w zależności od planowanych przychodów
 • Przeznaczenie pożyczki – wszystkie koszty związane z prowadzoną działalnością,  w tym VAT, bieżąca działalność, inwestycje i remonty, wkłady własne, zakup sprzętu i urządzeń, opłacenie ZUS i PDOF, uruchomienie nowego działania.

 

Uproszczona procedura:

 • Jednostronicowy wniosek dostępny na stronie pafpio_wniosek.pdf
 • Nowo utworzone podmioty przedstawiają biznesplany opracowane samodzielnie lub z doradcami OWES
 • Podmioty istniejące dłużej składają skany sprawozdań finansowych za okres 2 ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych (lub 1 roku w przypadku młodszych podmiotów)
 • Czas od dnia otrzymania kompletu dokumentów do wydania decyzji pożyczkowej - do 10 dni roboczych 
 • Z pożyczek mogą korzystać też podmioty, które nie korzystają ze wsparcia dotacyjnego OWES
 • Podmioty korzystające ze wsparcia eS Funduszu nie są wyłączone z ubiegania się o pożyczkę w Funduszu PAFPIO
Kontakt z biurem Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o.: tel. 22 542 41 88, 516 178 219 lub mailowo: biuro@pafpio.pl.

Więcej informacji: https://pafpio.pl/pozyczki/

19.06.2020
LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA SZÓSTEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” nr RPWP.07.03.02-30-0007/18.
Lista rankingowa:

15.06.2020

ZNAK JAKOŚCI ES - WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie:

 

www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

 

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).


W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.


Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

 

INFORMACJE O KONKURSIE

 

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl
 
Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.
Źródło: Grafika MRPiPS

09.06.2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 roku biuro OWES ETAP będzie nieczynne. Życzymy wszystkim udanego długiego weekendu i zapraszamy do kontaktu w poniedziałek tj. 15.06!

Źródło: grafika pochodząca ze strony www.lodolamacze.info.pl
03.06.2020
ZAPROSZENIE DO KONKURSU LODOŁAMACZE 2020!
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych po raz 15 kruszy lody ogłaszając Konkurs "Lodołamacze", tym samym zapraszając do udziału m.in. pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, lecz nie tylko. Docenienie wrażliwych i odpowiedzialnych społecznie osób, które przyczyniają się do łamania wszelakich barier w zatrudnianiu OzN i mówieniu o niepełnosprawności w kontekście życia społeczno-zawodowego, to jedne z kluczowych obszarów przyświecających idei Konkursu.

Do 15 sierpnia można zgłaszać kandydatury w następujących kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier.
Kategoria specjalna: Super Lodołamacz, Lodołam Specjalny.
W tym roku wyodrębniona została nowa kategoria Rehabilitacja społeczno-zawodowa, w której o nagrodę powalczą Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkiem: http://www.lodolamacze.info.pl/


03.06.2020

CYKL DEBAT W RAMACH IV OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ


Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech terminach:
 • 9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej,
 • 16 czerwca – Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym,
 • 23 czerwca – Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?,
 • 7 lipca – Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym.
Forum organizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres skrzynki poczty elektronicznej debaty.des@mrpips.gov.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji, adres e-mail i telefon kontaktowy.

Szczegółowe informacje dot. cyklu debat i rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Deparatmentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

Źródło: grafika Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS

25.05.2020
BADANIE SPÓŁDZIELCZYCH FORM DZIAŁALNOŚCI PRZEZ URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badanie ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych, którego celem jest  opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej. W celu uzyskania wiarygodnych danych ważne jest, aby w badaniu wzięły udział wszystkie podmioty, którym dedykowany jest formularz.

Badanie jest realizowane w ramach projektu: „Zintegrowany System Monitorowana Sektora Ekonomii Społecznej” w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza ES-S na Portalu Sprawozdawczym GUS w terminie do 12 czerwca 2020 r.

W wyjątkowych sytuacjach formularz można przesłać na adresy mailowe pracowników Urzędu lub na adres: Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3; 31-223 Kraków z dopiskiem Ekonomia Społeczna.

W celu uzyskania pomocy w sprawach związanych z wypełnieniem formularza możecie się Państwo zgłaszać do naszych doradców OWES ETAP --> http://owesetap.pl/kontakt.html.

25.05.2020