Doradca kluczowy biznesowy
W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim II” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Doradcy kluczowego biznesowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku:
Termin składania ofert:
06.10.2020r.

Specjalista/-ka ds. animacji

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim II” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty/-ki ds. animacji.


Szczegółowe informacje znajdują się w pliku:
Termin składania ofert:
26.01.2020r.

Koordynator Projektu

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Koordynatora Projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku:

Termin składania ofert:
15.07.2017r.

Pracownik Socjalny

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Pracownika Socjalnego.

Zakres obowiązków:
· poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów,
· wsparcie prowadzenia działań reintegracyjnych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej pracowników/kandydatów na pracowników,

Wymagania:
Wykształcenie wyższe.
Minimum roczne doświadczenie na stanowisku pracy tożsamym merytorycznie z w/w.
Wymiar zaangażowania to ok. 20-80 godzin miesięcznie
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: magda.marcinkowska@owesetap.pl

Termin składania ofert:
31.05.2016 r.

Członek Komisji Oceny Biznesplanów

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Członka Komisji Oceny Biznesplanów

Zakres obowiązków:
Formalna i merytoryczna ocena 75 biznesplanów dokonywana na podst. kryterium wykonalności operacyjnej, kompletności i racjonalności finansowej.

Wymagania:
Wykształcenie wyższe.
Doświadczenie w zakresie oceny biznesplanów.
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres magda.marcinkowska@owesetap.pl

Termin składania ofert:
31.05.2016 r.

Copyright Stowarzyszenie ETAP