SPECJALISTA DS. ZWIĘKSZANIA WIDOCZNOŚCI ES

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim II” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy osoby na stanowisko Specjalista ds. zwiększania widoczności ES.

 

Zakres obowiązków:

- bieżąca obsługa strony internetowej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) i FB, poprzez m.in. zamieszczanie aktualnych informacji związanych z realizowanymi działaniami przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, animowanie mediów;

- udzielanie informacji na temat oferty OWES oraz edukowanie o ekonomii społecznej;

- współpraca z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie ich potrzeb promocyjnych, w tym: tworzenie prostych materiałów informacyjno-promocyjnych, dystrybucja oferty PES oraz promocja ich produktów i usług w regionie;

- współorganizowanie z animatorami i koordynatorem działań partnerskich: wizyt studyjnych, targów ekonomii społecznej, inicjatyw lokalnych, spotkań sieciujących, eventów lokalnych;

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w celu promocji PES i przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz pokazywania dobrych praktyk ekonomii społecznej;

- prace administracyjno-biurowe w zakresie obsługi sekretarskiej biura projektu.


Wymagania:

- wykształcenie wyższe;

- umiejętność obsługi mediów społecznościowych i stron www;
- komunikatywność
- nastawienie na rozwój
- umiejętność pracy w zespole;

- bardzo dobra organizacja czasu pracy i elastyczność w działaniu;

- dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).


Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z promocją/marketingiem;

- znajomość prostych programów graficznych;
- mile widziane doświadczenie w pracy związanej z projektami unijnymi;
- mile widziana znajomość obszaru ekonomii społecznej;
- mile widziane referencje;


Oferujemy:

- umowę o pracę w wymiarze: 1etat;

- pracę biurową w siedzibie organizacji z możliwością wyjazdów służbowych;

- wdrożenie do pełnionych obowiązków przez specjalistów/ki z doświadczeniem w realizacji w/w zadań;

- możliwość współtworzenia strategii marketingowej i komunikacyjnej organizacji pozarządowej;

- możliwość realizacji atrakcyjnej i rozwojowej ścieżki zawodowej, a także podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.


Wymagane dokumenty: CV


Aplikacje prosimy przesyłać do 31 marca 2022 roku w formie elektronicznej na adres: etap@etap.org.pl w tytule wiadomości wpisując: „rekrutacja–specjalista ds. zwiększania widoczności ES”.

 

Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.


Doradca kluczowy biznesowy

 

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim II” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Doradcy kluczowego biznesowego.

 

Zakres obowiązków:

- Rozpoznawanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i bieżące prowadzenie oceny tego procesu

- Pomoc w opracowaniu biznesplanu oraz montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego

- Wsparcie przedsiębiorstw społecznych (PS) w formie pozyskiwania finansowania zwrotnego

- Opracowywanie planu naprawczego dla PS

- Doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju

- Wsparcie PS w procesie budowania powiązań korporacyjnych, negocjacji z klientami

- Praca z menadżerami PS w oparciu o doradztwo, coaching, mentoring


Wymagania:

- wykształcenie wyższe

- prawo jazdy kat. B

- minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzaniu podmiotem gospodarczym


Kompetencje:

- analizowanie i rozwiązywanie problemów

- nastawienie na klienta

- perspektywa biznesowa

- komunikacja

- realizacja celów

- współpraca

 

Oferujemy:

- umowę o pracę w wymiarze: 1 etat

- stałą możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności

- ciekawą pracę w stale rozwijającej się organizacji


Wymagane dokumenty:

- CV

- list motywacyjny

 

Aplikacje prosimy przesyłać do 31.03.2022 roku w formie elektronicznej na adres: etap@etap.org.pl w tytule wiadomości wpisując: „rekrutacja– doradca kluczowy biznesowy”.


Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."


Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.


Doradca kluczowy biznesowy

 

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim II” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Doradcy kluczowego biznesowego.

 

Zakres obowiązków:

- Rozpoznawanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i bieżące prowadzenie oceny tego procesu

- Pomoc w opracowaniu biznesplanu oraz montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego

- Wsparcie przedsiębiorstw społecznych (PS) w formie pozyskiwania finansowania zwrotnego

- Opracowywanie planu naprawczego dla PS

- Doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju

- Wsparcie PS w procesie budowania powiązań korporacyjnych, negocjacji z klientami

- Praca z menadżerami PS w oparciu o doradztwo, coaching, mentoring


Wymagania:

- wykształcenie wyższe

- prawo jazdy kat. B

- minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzaniu podmiotem gospodarczym


Kompetencje:

- analizowanie i rozwiązywanie problemów

- nastawienie dla klienta

- perspektywa biznesowa

- komunikacja

- realizacja celów

- współpraca

 

Oferujemy:

- umowę o pracę w wymiarze: 1 etat

- stałą możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności

- ciekawą pracę w stale rozwijającej się organizacji


Wymagane dokumenty:

- CV

- list motywacyjny

 

Aplikacje prosimy przesyłać do 23.02.2021 roku w formie elektronicznej na adres: etap@etap.org.pl w tytule wiadomości wpisując: „rekrutacja– doradca kluczowy biznesowy”.


Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."


Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.


Specjalista ds. zwiększania widoczności Ekonomii Społecznej

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim II” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. zwiększania widoczności ES.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku:


Termin składania ofert:
11.12.2020r.

Doradca kluczowy biznesowy
W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim II” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Doradcy kluczowego biznesowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku:
Termin składania ofert:
06.10.2020r.

Specjalista/-ka ds. animacji

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim II” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty/-ki ds. animacji.


Szczegółowe informacje znajdują się w pliku:
Termin składania ofert:
26.01.2020r.

Koordynator Projektu

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Koordynatora Projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku:

Termin składania ofert:
15.07.2017r.

Pracownik Socjalny

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Pracownika Socjalnego.

Zakres obowiązków:
· poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów,
· wsparcie prowadzenia działań reintegracyjnych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej pracowników/kandydatów na pracowników,

Wymagania:
Wykształcenie wyższe.
Minimum roczne doświadczenie na stanowisku pracy tożsamym merytorycznie z w/w.
Wymiar zaangażowania to ok. 20-80 godzin miesięcznie
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: magda.marcinkowska@owesetap.pl

Termin składania ofert:
31.05.2016 r.

Członek Komisji Oceny Biznesplanów

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Członka Komisji Oceny Biznesplanów

Zakres obowiązków:
Formalna i merytoryczna ocena 75 biznesplanów dokonywana na podst. kryterium wykonalności operacyjnej, kompletności i racjonalności finansowej.

Wymagania:
Wykształcenie wyższe.
Doświadczenie w zakresie oceny biznesplanów.
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres magda.marcinkowska@owesetap.pl

Termin składania ofert:
31.05.2016 r.

Copyright Stowarzyszenie ETAP