Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II to projekt w ramach poddziałania 7.3.2. Ekonomia społeczna-projekty konkursowe. Wniosek został złożony przez partnerstwo, którego liderem jest Stowarzyszenie ETAP, partnerem Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej (ES) w subregionie pilskim dzięki wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Działania w ramach projektu:

  • Promowanie korzyści jakie niesie ze sobą ekonomia społeczna
  • Animacja partnerstw i inicjatyw lokalnych
  • Doradztwo specjalistyczne oraz usługi specjalistyczne (m.in. z zakresu prawa, marketingu, księgowości)
  • Działalność edukacyjna (szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb)
  • Jednym z głównych zadań OWES jest udzielenie dotacji na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz tworzenie miejsc pracy w PES. W projekcie założono środki na sfinansowanie 12 nowych przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz dotacji dla 105 osób na utworzenie miejsc pracy w PES
Copyright Stowarzyszenie ETAP