Konkurs Inicjatywa Społeczna "NA START" rozstrzygnięty!

Podczas konferencji "Kierunku rozwoju ekonomii społecznej" 14.02.2019r. ogłoszono zwycięzców i wręczono nagrody. Oto laureaci:


Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu:
✔️Spółdzielnia Socjalna Stara Łubianka
✔️Spółdzielni Socjalnej 'Pogodny Dom"
✔️Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
✔️Uniwersytet Trzeciego Wieku - Trzcianka
✔️Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik
✔️Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Pile


WYSTARTUJ W NOWY ROK Z NOWYM POMYSŁEM NA INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ!

 

Ideą Konkursu Inicjatywa Społeczna „NA START” jest promowanie działań podmiotów ekonomii społecznej z subregionu pilskiego, które swoim zaangażowaniem przyczyniają się do budowy tożsamości lokalnej, aktywizują i integrują lokalne środowisko oraz kreują pozytywny wizerunek sektora ekonomii społecznej.

W Konkursie zostały przewidziane nagrody rzeczowe:
I miejsce - laptop
II miejsce - tablet
III miejsce - smartfonKonkurs adresowany jest do:

  1. podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie subregionu pilskiego,

  2. szkół ponadpodstawowych, młodzieżowych ośrodów wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży, młodzieżowych domów kultury, międzyszkolnych ośrodków sportowych oraz uczelni wyższych,

podejmujących inicjatywy o charakterze społecznym w zakresie: kultury, działalności charytatywnej, edukacji, ochrony środowiska, sportu oraz budowania tożsamości i pielęgnowania tradycji lokalnej.

Konkurs obejmuje teren subregionu pilskiego tj. powiat pilski, powiat chodzieski, powiat złotowski, powiat czarnkowsko-trzcianecki oraz powiat wągrowiecki.


Co należy zrobić?

Nic prostszego – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie do 01.02.2019 i przesłać drogą pocztową na adres: OWES ETAP, ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: owesetap@owesetap.pl.

 

Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania inicjatyw zawarte są w regulaminie Konkursu.

Copyright Stowarzyszenie ETAP