KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
PROJEKT "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PILSKIM"

ZAKOCHAJ SIĘ W EKONOMII SPOŁECZNEJ Z OWES ETAP!


W dniu 14 lutego 2019 roku odbyła się konferencja „Kierunki rozwoju ekonomii społecznej” podsumowująca trzyletni projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”. Licznie przybyłych gości – przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, podmiotów ekonomii społecznej oraz sympatyków Stowarzyszenia ETAP i OWES ETAP przywitali:

  • Senator RP Pan Mieczysław Augustyn;

  • Prezydent Miasta Piły Pan Piotr Głowski;

  • przedstawiciel Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Zastępca Dyrektora ROPS w Poznaniu Pan Wojciech Zarzycki;

  • Prezes Zarządu Stowarzyszenia ETAP Pan Zbyszko Siewkowski.

Patronat nad wydarzeniem objał Prezydent Miasta Piły - Pan Piotr Głowski.

Konferencja podzielona była na trzy segmenty: prelekcje, prezentacje przedsiębiorstw społecznych z subregionu pilskiego wraz z premierą filmu ukazującego dobre praktyki, panel ekspercki oraz galę wręczenia nagród w Konkursie Inicjatyw Społeczna „NA START”.

 

Wice-kierownik OWES ETAP – Pani Lidia Nowotna przedstawiła zgromadzonym gościom rezultaty mijającego projektu i opowiedziała o planowanym wsparciu OWES dla PES w nowej perspektywie (2019-2022).

 

Temat współpracy na linii OWES-ROPS podjęła Pani Aleksandra Andrzejewska – Kierownik zespołu ds. ekonomii społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu, podkreślając podejmowane wspólnie działania, z nastawieniem na włączenie się ROPS w proces animowania środowisk lokalnych w subregionie i podejmowanie działań edukacyjnych wśród młodzieży w zakresie ekonomii społecznej.

 

Z kolei prelekcję dotyczącą nowych kierunków rozwoju ekonomii społecznej przedstawił Pan Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, wieloletni społecznik i praktyk ekonomii społecznej.

 

Następnie eksperckie spojrzenie na społeczne zamówienia publiczne ukazał Pan Tomasz Schimanek – działacz społeczny związany z Akademią Rozwoju Filantropii, zaznaczając korzyści ze SZP dla przedsiębiorstw społecznych oraz akcentując wyzwania jakie stoją przed JST w tym zakresie. 

 

Drugim punktem programu była prezentacja ofert 28 przedsiębiorstw społecznych z subregionu pilskiego, w których utworzono miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie. W ramach tego segmentu miała miejscepremiera filmu o dobrych praktykach w PS w subregionie pilskim (link do filmu: TUTAJ). Publiczność była pod ogromnym wrażeniem różnorodności działalności podmiotów i niesamowitego luzu występujących w filmie przedstawicieli PS, którzy swoją energią i zapałem mogliby obdarować niejednego człowieka. Za świetną atmosferę na planie i profesjonalizm odpowiadała pomysłowa Spółdzielnia Socjalna „Fajna Sztuka” z Warszawy, która ekonomię społeczną ma we krwi.

 

Emocji nie zabrakło podczas panelu eksperckiego o kierunkach rozwoju ekonomii społecznej w kontekście społecznych zamówień publicznych. Panel łączył praktyków z wielu dziedzin, pozwalając spojrzeć z kilku perspektyw na zamówienia publiczne oraz rozwiać wątpliwości pojawiające się w momencie stosowania klauzul społecznych. Wspomniano o barierach w korzystaniu z ZP przez JST, ale także pokazano dobre praktyki współpracy między Spółdzielnią Socjalną „Zielona Piła”, a Urzędem Miasta Piły w zakresie zlecania zadania związanego z pielęgnacją i porządkowaniem miejskich terenów zielonych.

 

Zwieńczeniem konferencji było rozstrzygnięcie Konkursu Inicjatywa Społeczna „NA START” organizowanego przez Stowarzyszenie ETAP, którego celem była promocja PES działających na rzecz rozwoju lokalnych środowisk. Nagrodzone zostały następujące organizacje, prezentujące najciekawsze pomysły na inicjatywy społeczne:

  1. Fundacja im. Jana Banacha – „Wspieramy system żywnościowy przyjazny ludziom i środowisku! Budowa systemu współpracy pomiędzy konsumentami oraz rolnikami i producentami polegająca na tworzeniu krótkich łańcuchów dostaw”;

  2. Fundacja Ośrodek Badawczo-Edukacyjny w Zielonowie – „Terapia lasem – warsztaty dla młodzieży”;

  3. Stowarzyszenie BIODERKO – „Klub Aktywnej Rehabilitacji”.

Nagrody dla zwycięzców ufundowała firma ART-WENA Alicja Noska-Figiel.

Na koniec konferencji na wszystkich zaproszonych gości czekał ciepły poczęstunek w postaci pysznych pierogów, serwowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Stara Łubianka”.
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Copyright Stowarzyszenie ETAP