CO TO JEST INICJATYWA LOKALNA?

Celem inicjatywy lokalnej jest promowanie działań podmiotów ekonomii społecznej z subregionu pilskiego, które podejmowanymi aktywnościami przyczyniają się do budowy tożsamości lokalnej, aktywizują i integrują lokalne środowisko, kształtują zasady współżycia społecznego oraz kreują pozytywny wizerunek sektora ekonomii społecznej.

NA CO MOGĄ LICZYĆ PES?
Dofinansowanie działania lokalnego w max. kwocie 1500 zł brutto (refundacja poniesionych kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia).

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Podmiot ekonomii społecznej (PES):
  • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
  • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Centrum Integracji Społecznej (CIS)i Klub Integracji Społecznej (KIS); Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
  • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. -Prawo spółdzielcze.

ILE TRWA NABÓR WNIOSKÓW?
Nabór wniosków jest ciągły, do momentu wykorzystania środków projektowych przeznaczonych na ten cel.


JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ?
Aby móc zrealizować Inicjatywę Lokalną należy wypełnić formularz przystąpienia do projektu OWES (jeśli jeszcze w nim nie jesteście) dostępny TUTAJ, jak również wypełnić wniosek o dofinansowanie inicjatywy lokalnej, który jest dostępny poniżej. Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres: owesetap@owesetap.pl lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie ETAP, ul. Suszki 9, 60-681 Poznań.
REGULAMIN INICJATYWY LOKALNEJ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE INICJATYWY LOKALNEJ (ZAŁĄCZNIK NR 1 I 2 DO REGULAMINU)
W przypadku problemu z pobraniem wzoru wniosku bardzo prosimy o podjęcie próby skorzystania z innej przeglądarki.

                               RELACJE Z INICJATYW LOKALNYCH


Inicjatywa lokalna pn. „Weekend w Drawieńskim Parku Narodowym i okolicach dla dzieci z domu dziecka w Krzyżu Wlkp.” zorganizowana przez Fundację Drawskie Kajaki w terminie od 22 do 24.04.2022r.

To był weekend pełen wrażeń! Przedstawiciele Fundacji Drawskie Kajaki po raz kolejny udowodnili, że są świetnymi organizatorami. Mamy nadzieję, że dzieci będą miło wspominać ten wyjazd, że udało się w nich zaszczepić zainteresowanie sportem , przyrodą i historią swojego regionu, a zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują w przyszłości!

Partnerzy przy realizacji inicjatywy: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom", AM Foods Adam Maćkiewicz


Inicjatywa lokalna pn. „Dziękujemy!” zorganizowana przez Stowarzyszenie ONI w dniu 14.04.2022r.

Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w wydarzeniu pod nazwą „Dziękujemy!” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Oni oraz Stowarzyszenie Dolina Noteci. Dzięki tej inicjatywie wolontariusze oraz podmioty działające na terenie Powiatu chodzieskiego zostały docenione za swoją działalność i zaangażowanie na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy. Wszystkim wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy!

Partnerzy przy realizacji inicjatywy: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci”


Inicjatywa lokalna pn. „W poszukiwaniu spokoju i dobrej myśli ” zorganizowana przez Stowarzyszenie „Oratio” na rzecz pomocy dzieciom wspierające wszechstronny rozwój psychofizyczny i dorosłym z deficytami neurologicznymi w terminie od 26.03.2022r. do 09.04. 2022r.

Stowarzyszenie „Oratio” na rzecz pomocy dzieciom wspierające wszechstronny rozwój psychofizyczny i dorosłym z deficytami neurologicznymi zorganizowało z myślą o dzieciach doświadczonych traumą wojny na Ukrainie warsztaty relaksacyjno – integracyjne. Był to czas przepełniony spokojem i dobrymi emocjami. Dzieciom ta forma zajęć podobała się bez wątpienia i mamy nadzieję, że pozytywna energia pozostanie z nimi na dłużej.

Partnerzy przy realizacji inicjatywy: Niepubliczne przedszkole i żlobek „Do Re Mi”, Centrum Terapii i Rozwoju Dzieci „Oratio”


Inicjatywa lokalna pn. „ Spółdzielnia socjalna miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnościami” zorganizowana przez Spółdzielnię Socjalną Arkadio w dniach od 15 do 16.03.2022r.

Spółdzielnia Socjalna Arkadio miała ostatnio przyjemność gościć w ramach inicjatywy lokalnej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych z Chodzieży. Wizyty były doskonałą okazją aby podczas warsztatów poznać tajniki pracy kucharza i ogrodnika oraz przekonać się, że spółdzielnia socjalna to przyjazne miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Partnerzy przy realizacji inicjatywy: Warsztaty Terapii Zajęciowej z Chodzieży


SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NOWE HORYZONTY INICJATYWA LOKALNA PN.” TYDZIEŃ UKRAIŃSKI” REALIZOWANA W TERMINIE 04-10.04.2022r.

W tak trudnym dla społeczności ukraińskiej czasie bardzo ważne są działania,  które pomagają  zaaklimatyzować się w nowym miejscu i zintegrować ze społecznością lokalną.  Właśnie taki kierunek nadała Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty swojej inicjatywie lokalnej realizowanej na terenie Wyrzyska. Poznawanie kultury i tradycji innego kraju

pozwala lepiej zrozumieć siebie nawzajem, a wspólne spędzanie czasu jest kluczem do budowania wzajemnych relacji.  

Partnerzy przy realizacji inicjatywy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku


SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NOWE HORYZONTY INICJATYWA LOKALNA PN. ”ZDROWY SENIOR – ZDROWE PŁUCA!” REALIZOWANA W TERMINIE 21.03.22r. – 01.04.22r.

Z myślą o naszych kochanych seniorach Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty przeprowadziła w ramach inicjatywy lokalnej cykl treningowy dotyczący profilaktyki schorzeń układu oddechowego. Był czas na teorię oraz na praktykę w inhalatorium budowanym przez PES w ramach innowacji społecznej. Życzymy seniorom dużo zdrowia i wytrwałości do kontynuowania ćwiczeń w domu!

Partnerzy przy realizacji inicjatywy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku


FUNDACJA ROZWOJU I EDUKACJI CENTRUM WSZECHŚWIATA INICJATYWA LOKALNA PN. „FESTIWAL NAUKI – PATEX DE GLUTEX” REALIZOWANA W TERMINIE OD 04.03.2022 DO 10.04.2022r

Inicjatywa lokalna Fundacji Rozwoju i Edukacji Centrum Wszechświata na długo pozostanie w pamięci dzieci z Czarnkowa i okolic! Okazuje się, że nauka nie musi być nudna, trudna i monotonna. Nauka może być ciekawa… może nawet być zabawą! A czytanie książek - wielką przygodą!

Partnerzy: Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój


STOWARZYSZENIE ONI - INICJATYWA LOKALNA PN. „WSPARCIE WOLONTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY” REALIZOWANA W TERMINIE 08-21.03.22r.

To jedna z inicjatyw, która jest szczególnie bliska naszemu sercu. Dzięki aktywności wolontariuszy działających przy Stowarzyszeniu Oni, w Chodzieży sprawnie działa punkt zbiórki produktów dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy. To naprawdę wspaniałe, że w tych trudnych czasach można liczyć na tak wielu cudownych ludzi!


WIEM CO JEM - WARSZTATY PROMUJĄCE ZDROWE ODŻYWIANIE I STYL ŻYCIA SKIEROWANE DO SENIORÓW 60+ Z MIASTA I GMINY CHODZIEŻ

W dniach 24-28.02.2022 r. Stowarzyszenie Green House w ramach inicjatywy lokalnej zorganizowało warsztaty o zdrowym odżywianiu dla seniorów. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzieli się jak dokonywać świadomych zakupów żywnościowych, poznali nowe techniki gotowania oraz przeanalizowali zasady prawidłowego odżywiania. Był też czas na wypróbowanie zdrowych przepisów w praktyce. Wyszło przepysznie!WIGILIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRANOŚCIAMI Z TERENÓW MIASTA UJŚCIA

Fundacja Euroreaktywacja w dniach 15-20.12.2021 roku zorganizowała świąteczną inicjatywę lokalną dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Podczas cyklu spotkań uczestnicy wykonywali dekoracje, przygotowywali potrawy i ćwiczyli repertuar do świątecznego spektaklu. Uwieńczeniem wydarzenia było wspólna wigilia z udziałem mieszkańców gminy Ujście i lokalnych włodarzy.

Partnerzy: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii p.w. Św. Mikołaja w Ujściu, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, Spagetheria Sole Mio Krzysztof Skrobek.MAGICZNE ŚWIĘTA – WARSZTATY FLORYSTYCZNE I SPOTKANIE INTEGRACYJNE GOSPODYŃ

Dnia 18.12.2021r. Fundacja Miodostan zorganizowała spotkanie warsztatowe dla kobiet zamieszkujących Wapniarnię Trzecią i okoliczne wsie. Dlaczego dla kobiet? Ponieważ to właśnie one w ferworze pracy i codziennych obowiązków często nie mają czasu, aby pielęgnować wzajemne relacje.

Podczas spotkania uczestniczki stworzyły przepiękne wieńce do ozdoby wigilijnych stołów i drzwi.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie zalążkiem powstania na terenie Wsi Wapniarnia Trzecia Koła Gospodyń Wiejskich. Czas pokaże… A my trzymamy kciuki!

Partner inicjatywy: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.


ODPOWIEDZIALNIE TWORZYMY NASZĄ ZIELONĄ PRZESTRZEŃ

W ramach inicjatywy lokalnej Fundacji im. Jana Banacha pod nazwą „Odpowiedzialnie tworzymy naszą zieloną przestrzeń” najmłodsi mieszkańcy gminy Ujście stworzyli ekologiczny ogród z roślin hydrofitowych oraz wzięli udział w warsztatach edukacyjnych o bioróżnorodności.

Stworzony mini ogród pozostanie pod opieką dzieci w celu utrwalenia w nich poczucia poszanowania do przyrody i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 
Trzymamy kciuki za małych ekologów!

Partner inicjatywy: Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Ujściu z siedzibą w Kruszewie.


ŚWIĘTA Z ONI

W dniach 01 - 16.12.2021r. Stowarzyszenie ONI zorganizowało inicjatywę lokalną pn. „Święta z ONI”, która była dedykowana osobom z niepełnosprawnościom oraz seniorom.

Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy wspólnie przygotowywali dekoracje świąteczne, integrowali się przy świątecznej muzyce i przygotowywali repertuar występów. Wspólnie spędzone chwile były czasem pełnym radości, odpoczynku i nadziei na lepsze jutro.

Dzięki wydarzeniu udało się stworzyć w Chodzieży cudowny klimat przedświątecznej atmosfery.

Partner inicjatywy: Chodzieski Klub Gospodarczy.


WARSZTATY RODZINNE

 

W okresie 15.11 - 17.12.2021r. Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata zorganizowała w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Warsztaty rodzinne" cykl warsztatów artystycznych, na których dzieci wraz z dorosłymi wykonywały różnego typu dekoracje.

Prace manualne połączone z długimi rozmowami pozwoliły uczestnikom zacisnąć międzypokoleniowe więzi.

 

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza wykonywania ozdób zachęci dzieci do dalszego rozwoju artystycznego, a zajęcia plastyczne będą dla nich ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu.


Partner inicjatywy: Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju.


CO MA PIERNIK DO... POMAGANIA?

Fundacja Złotowianka już od wielu lat pomaga osobom z niepełnosprawnościami. Tym razem w terminie od 01.11.2021 do 31.12.2021r. zorganizowała inicjatywę lokalną pn. „Co ma piernik do… pomagania?", która polegała dekorowania pierników. Przyozdobione wypieki zostały zlicytowane. Cały dochód ze sprzedaży został przeznaczony na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji.

 

Partnerzy inicjatywy: Ośrodek Rehabilitacji „Zabajka 2” w Złotowie oraz Redakcja tygodnika „Aktualności Lokalne”.WSPIERAMY SYSTEM ŻYWNOŚCIOWY PRZYJAZNY LUDZIOM I ŚRODOWISKU

 

Dnia 19 listopada 2021 roku Fundacja im. Jana Banacha zorganizowała w Inkubatorze Kuchennym FarmaWita inicjatywę lokalną pn. „Wspieramy system żywnościowy przyjazny ludziom i środowisku!”. W jej ramach odbyły się warsztaty edukacyjne o zdrowym i mądrym odżywianiu dla dzieci z przedszkola w Kruszewie.

 

Podczas spotkania Pani Asia z Fundacji im. Jana Banacha w ciekawy sposób przedstawiła informacje na temat składu podstawowych produktów spożywczych oraz opowiedziała o wpływie poszczególnych mikro i makroelementów na organizm człowieka.

 

Nie obyło się także bez części praktycznej, która polegała na przyrządzaniu zdrowych smakołyków oraz prostych posiłków z lokalnych produktów. Dzieci były zachwycone! Okazało się, że zdrowo znaczy również smacznie!


NIE ŁAM SIĘ ZIMĄ

 

Stowarzyszenie Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra "Bioderko” dnia 22 października 2021 roku zorganizowało dla mieszkańców Chodzieży inicjatywę lokalną pn. "Nie łam się zimą"

 

Głównym celem inicjatywy było podjęcie działań w celu zapobiegania i leczenia osteoporozy – choroby zwanej „cichym złodziejem kości”. W ramach wydarzenia zorganizowano m.in. prelekcję lekarza ortopedy i fizjoterapeuty.

Chętnych do udziału w wydarzeniu nie brakowało, co tylko utwierdza nas w przekonaniu jak ważne i potrzebne są podobne inicjatywy. Trzymamy kciuki za Stowarzyszenie „Bioderko” i życzymy sukcesów w organizacji kolejnych wydarzeń!

 

Partner inicjatywy: Gmina Miejska Chodzież


WARSZTATY DLA OSÓB 50+ Z UKŁADANIA WIANKÓW, DEKORACJI W SZKLE, OZDÓB Z DARÓW JESIENI

 

Cudowną atmosferę złotej polskiej jesieni dało się odczuć w dniach 18-20 października podczas warsztatów artystycznych zorganizowanych specjalnie dla seniorów z Szamocina i okolic przez Spółdzielnię Socjalną "Arkadio" w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Warsztaty dla osób 50+ z układania wianków, dekoracji w szkle, ozdób z darów jesieni”.

Na warsztatach uczestnicy pod okiem instruktora stworzyli przepiękne dekoracje i ozdoby. W czasie wykonywania prac manualnych seniorzy mieli okazję porozmawiać i wymienić poglądy. Pozytywna atmosfera spotkań i uśmiechy na twarzach były najlepszym dowodem ogromnej potrzeby integracji po tak długim okresie izolacji.

Partnerzy inicjatywy: Firma Zajka oraz Pani Nadia Świderska


DZIEŃ CHŁOPAKA I PIECZONEGO ZIEMNIAKA

 

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Nasza Wieś Nowa Wieś udało się zorganizować inicjatywę lokalną pn. „Dzień chłopaka i pieczonego ziemniaka”.


Wydarzenie było świetną okazją, aby choć przez chwilę zapomnieć o pandemicznej rzeczywistości i razem uczestniczyć w zabawach.

Wspólnie spędzony czas uświadomił uczestnikom jak bardzo cenne są dobre relacje z sąsiadami i dał nadzieję na szybki powrót do normalności.

 

Partner inicjatywy: Rada Sołecka Nowej Wsi


ZAJĘCIA PLASTYCZNO-SENSORYCZNE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO JAKO ALTERNATYNEJ FORMY TERAPII Z NACISKIEM NA EKOLOGIĘ


Stowarzyszenie „Oratio” Na Rzecz Pomocy Dzieciom Wspierające Wszechstronny Rozwój Psychofizyczny i Dorosłym z Deficytami Neurologicznymi w dniu 25 września 2021r. zorganizowało inicjatywę lokalną pn. "Zajęcia plastyczno-sensoryczne z wykorzystaniem środowiska naturalnego jako alternatywnej formy terapii z naciskiem na ekologię". Przedmiotem inicjatywy były warsztaty sensoryczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących Miasto i Gminę Wągrowiec.


W ramach zajęć uczestnicy mogli m.in. wziąć udział w warsztacie malarskim i zbudować ścieżkę sensoryczną. Dodatkowo w ramach inicjatywy przeprowadzono badanie wśród rodziców/ opiekunów dzieci dotyczące potrzeb w zakresie rehabilitacji.
Przedsięwzięcie miało na celu zainicjowanie działań na rzecz poprawy jakości życia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i deficytami neurologicznymi oraz ich rodzin, które Stowarzyszenie ma w planach kontynuować i rozwijać.


Partnerzy inicjatywy: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek ”Do re mi” oraz Centrum Terapii i Rozwoju Dzieci "Oratio
HEJ NA KOŃ - WRAZ Z SENIORAMI


Stowarzyszenie Klinika Jeździecka w odpowiedzi na zaobserwowane wyłączenie społeczne seniorów Gminy Lipka, spowodowane długotrwałą izolacją w okresie pandemii, zorganizowało inicjatywę lokalną pn. „Hej na koń – wraz z seniorami”.

 

W ramach wydarzenia seniorzy mogli skorzystać z usług hipoterapeutycznych, poszerzyć wiedzę z zakresu hipologii i zapoznać się z działalnością przedsiębiorstwa społecznego.


Partnerzy inicjatywy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce oraz wolontariusze działający przy Stowarzyszeniu Klinika Jeździecka

DOKOPINY ZIEMNIAKA


Dnia 18 września odbyła się inicjatywa lokalną pn. "Dokopiny Ziemniaka", której organizatorem była Fundacja Miodostan.


W ramach inicjatywy zrealizowano m.in.: pokaz ręcznego kopania ziemniaków przy użyciu motyk, pokaz kopania ziemniaków kopaczką konną, konkurs na najlepszą potrawę z ziemniaka, quizy, zabawy plastyczne, integracyjne ognisko.

 

Powyższe działania miały za zadanie zintegrować społeczność lokalną przez kultywowanie staropolskich zwyczajów na wsi i zainicjować wydarzenia, które będą miały szanse być kontynuowane w kolejnych latach. Wydarzenie to miało również nauczyć młode pokolenie szacunku do płodów rolnych i pracy rolnika, a dorosłych zainteresować zakupem produktów spożywczych od lokalnych dostawców.

Partnerzy inicjatywy: sołectwo wsi Wapniarnia Trzecia oraz lokalni gospodarze.


MOJA WIEŚ CZYSTA JEST
 
10 września 2021r. Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” zorganizowała inicjatywę lokalną pn. „Moja wieś – czysta jest”. Jej głównym celem było uprzątnięcie śmieci zanieczyszczających ulice, pobocza i przystanki autobusowe we wsi Zofiowo oraz wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich na terenach zielonych. Inicjatywa miała za zadanie zaangażować społeczność lokalną w działania na rzecz poprawy estetyki okolicy i zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wsi. Podczas realizacji inicjatywy mieszkańcy mieli świetną okazję, aby zapoznać się z pracownikami Spółdzielni socjalnej „Równe Szanse” mającej od niedawna swoją siedzibę właśnie na terenie Zofiowa i posłuchać o misji przedsiębiorstw społecznych.


Partnerzy inicjatywy:Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie oraz Rada Sołecka wsi Zofiowo

DRAWA RACE 2021


W dniach 12-13 czerwca bieżącego roku Fundacja Drawskie Kajaki, w ramach inicjatywy lokalnej OWES ETAP, zorganizowała zawody sportowe na rzece Drawie „Drawa Race 2021”. Głównym przedmiotem zawodów były konkurencje wodne m.in. kto dłużej ustoi w kajaku morskim, slalom kajakowy na czas, szermierka na SUP-ach, a dla tych, którzy za wodą nie przepadają konkurencja rzut rzutką do celu! Po całej dawce pozytywnych emocji związanych z zawodami uczestnicy mogli posiedzieć przy ognisku i podzielić się wrażeniami.

W przyszłym roku trzymamy kciuki za „Drawa Race 2022”!


BEE THE BEST!


W ramach dofinansowania OWES ETAP, Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata zrealizowała inicjatywę lokalną „Bee the best”. Dzięki niej, już wkrótce na terenie Czarnkowa zakwitnie feerią barw łąka kwietna, a pierwsze owady zakwaterują się w nowych domkach.

Mamy nadzieję, że ta proekologiczna inicjatywa obudzi w młodym pokoleniu poczucie odpowiedzialności za środowisko.

Szczególne podziękowania należą się partnerom inicjatywy, którzy uwierzyli w sens tego przedsięwzięcia i dodali mu skrzydeł.

Partnerzy inicjatywy: Urząd Miasta Czarnków, Fundacja Miodostan, Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie.

 


W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH!


Dużo pozytywnych emocji w ostatnim czasie dało się odczuć w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy. A to za sprawą Stowarzyszenia Klinika Jeździecka, która zorganizowała chłopakom warsztaty gastronomiczne w wersji FIT!

 

Zajęcia pomogły rozwinąć umiejętności kulinarne uczestników i podnieść poziom wiedzy na temat właściwego odżywiania oraz zdrowego stylu życia. Mamy nadzieję, że kompetencje zdobyte podczas warsztatów zaprocentują na ich dalszej ścieżce życia bo przecież jak się mówi „w zdrowym ciele, zdrowy duch”!!!


Partnerzy inicjatywy: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy


ŚWIĄTECZNA INICJATYWA Z BEATIT!

W ramach świątecznej inicjatywy lokalnej przedsiębiorstwo społeczne BeatIt zorganizowało dla podopiecznych DPS Chodzież koncert kolęd. Mieszkańcy DPS obserwowali z okien i balkonów występ zespołu. Wyjątkowy klimat dodały rockowe interpretacje kolęd. Takie momenty dostarczają pracownikom i mieszkańcom DPS wiele radości, szczególnie w czasach pandemii.

Partnerzy inicjatywy: OWES ETAP, DPS w ChodzieżyZ EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT!

W dniu 3 października odbyła się inicjatywa lokalna organizowana przez Fundację Drawskie Kajaki z Przesiek, której przedmiotem była lokalna akcja sprzątania dolnego odcinka rzeki Drawy, która jest rzeką o wyjątkowych walorach przyrodniczych, przyciągającą corocznie tysiące miłośników kajakarstwa i przyrody. Niestety naturalne bogactwo jest niszczone przez plastikowe butelki, foliowe worki i inne szkodliwe dla ekosystemu odpady. Dlatego miejscowe przedsiębiorstwo społeczne zorganizowało tę akcję, która zgromadziła ekipę wolontariuszy, pomagających w oczyszczaniu rzeki z zalegających w niej śmieci
poprzez wyławianie  ich przez uczestników płynących kajakami. Spotkanie zostało uwieńczone integracyjnym ogniskiem.

To niesamowite, że jest tylu eko-sympatyków, dla których miejscowa przyroda jest na wagę złota. Naśladujmy tą wyjątkową ekipę! Na pewno działania te będą kontynuowane corocznie zwiększając grono zaangażowanych w ich realizację.

Partnerzy inicjatywy: Drawieński Park Narodowy, Natur Sport Magdalena Tymecka, AM Foods Adam Maćkiewicz.


KOLEJNE EKOLOGICZNE SPOTKANIA W RAMACH WARSZTATÓW RECYKLINGOWYCH ZŁOTOWIANKI!

Fundacja Złotowianka rozpoczęła cykl warsztatów recyklingowych, które organizuje również przy wsparciu OWES w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Nie wyrzucam. Odzyskuję".

Uczestnikami warsztatów prowadzonych przez plastyka są m.in. uczniowie oraz słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Na każdym z warsztatów uczestnicy poznają nowe techniki i sposoby tworzenia rzeczy z odpadów czy resztek materiałów.


To kolejna eko inicjatywa lokalna - cieszymy się, że organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne stawiają na ekologiczną edukację.


Partnerzy inicjatywy: Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie, Ośrodek Rehabilitacji Zabajka 2 w Złotowie, Leszczyńscy s.c. Angelika i Mariusz Leszczyńscy

POCZUJ LAS WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI

 

Fundacja Ośrodek Badawczo – Edukacyjny w Zielonowie zorganizowała inicjatywę pn. "Poczuj Las wszystkimi zmysłami", która polegała na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w otoczeniu przyrody, które miały zachęcić do kształtowania nawyków zdrowotnych- świadomego doświadczania korzyści, takich jak odprężenie, poprawa kondycji fizycznej, budzenie w sobie wewnętrznej radość i chęci do życia. Uczestnicy mieli możliwość poznać na własnej skórze czym jest silva-terapia i poczuć las wszystkimi zmysłami.Partnerzy inicjatywy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Zielono Mi z Zielonowa


KLUB AKTYWNEJ REHABILITACJI

Klub Aktywnej Rehabilitacji w Chodzieży powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Bioderko z myślą o osobach, którym zależy na poprawie swojego stanu zdrowia, popracowaniu nad kondycją i powrocie do sprawności. Ale jest to również przestrzeń, w której mieszkańcy mogą skonsultować się ze specjalistami, wysłuchać ciekawych wykładów o tematyce związanej ze zdrowiem i tak po prostu pobyć ze sobą w chwilach kiedy czują się samotni.

Partnerzy: Urząd Miasta ChodzieżSPOTKANIE OPŁATKOWE DLA SENIORÓW

Przedmiotem inicjatywy było zorganizowanie przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Nowa Wieś spotkania wigilijno-integracyjnego dla seniorów z Nowej Wsi i Rudki. Oprócz świątecznie zastawionego stołu i blasku choinki mieszkańcy mogli podziwiać występy taneczne oraz wokalne dzieci i młodzieży. Ten przedświąteczny wspólnie spędzony czas sprawił seniorom wiele radości.


INTEGRACJA POD GWIAZDAMI


10 sierpnia 2019r. w godz. od 20.00 do 24.00 na boisku sportowym we wsi Huta (Gm. Czarnków) została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie inicjatywa lokalna pn. ”Integracyjna  pod Gwiazdami”. Termin inicjatywy nie jest przypadkowy ponieważ odbyła się ona w weekend poprzedzający maksimum aktywności roju Perseidów. Program wydarzenia obejmował  wykłady na tematy związane z astronomią , obserwację nieba za pomocą teleskopów, konkursy o tematyce astronomicznej.

Partnerzy: Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie, Rada Sołecka w Hucie, Gmina CzarnkówCopyright Stowarzyszenie ETAP