CO TO JEST INICJATYWA LOKALNA?

Celem inicjatywy lokalnej jest promowanie działań podmiotów ekonomii społecznej z subregionu pilskiego, które podejmowanymi aktywnościami przyczyniają się do budowy tożsamości lokalnej, aktywizują i integrują lokalne środowisko, kształtują zasady współżycia społecznego oraz kreują pozytywny wizerunek sektora ekonomii społecznej.

NA CO MOGĄ LICZYĆ PES?
Dofinansowanie działania lokalnego w max. kwocie 1500 zł brutto (refundacja poniesionych kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia).

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Podmiot ekonomii społecznej (PES):
  • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
  • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Centrum Integracji Społecznej (CIS)i Klub Integracji Społecznej (KIS); Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
  • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. -Prawo spółdzielcze.

ILE TRWA NABÓR WNIOSKÓW?
Nabór wniosków jest ciągły, do momentu wykorzystania środków projektowych przeznaczonych na ten cel.


JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ?
Aby móc zrealizować Inicjatywę Lokalną należy wypełnić formularz przystąpienia do projektu OWES (jeśli jeszcze w nim nie jesteście) dostępny TUTAJ, jak również wypełnić załącznik 1 i 2 zawarte w Regulaminie Inicjatywy Lokalnej, który jest dostępny poniżej. Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres: owesetap@owesetap.pl lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie ETAP, ul. Suszki 9, 60-681 Poznań.
REGULAMIN INICJATYWY LOKALNEJ

                               RELACJE Z INICJATYW LOKALNYCH


ZAJĘCIA PLASTYCZNO-SENSORYCZNE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO JAKO ALTERNATYNEJ FORMY TERAPII Z NACISKIEM NA EKOLOGIĘ


Stowarzyszenie „Oratio” Na Rzecz Pomocy Dzieciom Wspierające Wszechstronny Rozwój Psychofizyczny i Dorosłym z Deficytami Neurologicznymi w dniu 25 września 2021r. zorganizowało inicjatywę lokalną pn. "Zajęcia plastyczno-sensoryczne z wykorzystaniem środowiska naturalnego jako alternatywnej formy terapii z naciskiem na ekologię". Przedmiotem inicjatywy były warsztaty sensoryczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących Miasto i Gminę Wągrowiec.


W ramach zajęć uczestnicy mogli m.in. wziąć udział w warsztacie malarskim i zbudować ścieżkę sensoryczną. Dodatkowo w ramach inicjatywy przeprowadzono badanie wśród rodziców/ opiekunów dzieci dotyczące potrzeb w zakresie rehabilitacji.
Przedsięwzięcie miało na celu zainicjowanie działań na rzecz poprawy jakości życia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i deficytami neurologicznymi oraz ich rodzin, które Stowarzyszenie ma w planach kontynuować i rozwijać.


Partnerzy: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek ”Do re mi” oraz Centrum Terapii i Rozwoju Dzieci "Oratio
HEJ NA KOŃ - WRAZ Z SENIORAMI


Stowarzyszenie Klinika Jeździecka w odpowiedzi na zaobserwowane wyłączenie społeczne seniorów Gminy Lipka, spowodowane długotrwałą izolacją w okresie pandemii, zorganizowało inicjatywę lokalną pn. „Hej na koń – wraz z seniorami”.

 

W ramach wydarzenia seniorzy mogli skorzystać z usług hipoterapeutycznych, poszerzyć wiedzę z zakresu hipologii i zapoznać się z działalnością przedsiębiorstwa społecznego.


Partnerzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce oraz wolontariusze działający przy Stowarzyszeniu Klinika Jeździecka

DOKOPINY ZIEMNIAKA


Dnia 18 września odbyła się inicjatywa lokalną pn. "Dokopiny Ziemniaka", której organizatorem była Fundacja Miodostan.


W ramach inicjatywy zrealizowano m.in.: pokaz ręcznego kopania ziemniaków przy użyciu motyk, pokaz kopania ziemniaków kopaczką konną, konkurs na najlepszą potrawę z ziemniaka, quizy, zabawy plastyczne, integracyjne ognisko.

 

Powyższe działania miały za zadanie zintegrować społeczność lokalną przez kultywowanie staropolskich zwyczajów na wsi i zainicjować wydarzenia, które będą miały szanse być kontynuowane w kolejnych latach. Wydarzenie to miało również nauczyć młode pokolenie szacunku do płodów rolnych i pracy rolnika, a dorosłych zainteresować zakupem produktów spożywczych od lokalnych dostawców.

Partnerzy: sołectwo wsi Wapniarnia Trzecia oraz lokalni gospodarze.


MOJA WIEŚ CZYSTA JEST
 
10 września 2021r. Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” zorganizowała inicjatywę lokalną pn. „Moja wieś – czysta jest”. Jej głównym celem było uprzątnięcie śmieci zanieczyszczających ulice, pobocza i przystanki autobusowe we wsi Zofiowo oraz wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich na terenach zielonych. Inicjatywa miała za zadanie zaangażować społeczność lokalną w działania na rzecz poprawy estetyki okolicy i zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wsi. Podczas realizacji inicjatywy mieszkańcy mieli świetną okazję, aby zapoznać się z pracownikami Spółdzielni socjalnej „Równe Szanse” mającej od niedawna swoją siedzibę właśnie na terenie Zofiowa i posłuchać o misji przedsiębiorstw społecznych.


Partnerzy inicjatywy:Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie oraz Rada Sołecka wsi Zofiowo

DRAWA RACE 2021


W dniach 12-13 czerwca bieżącego roku Fundacja Drawskie Kajaki, w ramach inicjatywy lokalnej OWES ETAP, zorganizowała zawody sportowe na rzece Drawie „Drawa Race 2021”. Głównym przedmiotem zawodów były konkurencje wodne m.in. kto dłużej ustoi w kajaku morskim, slalom kajakowy na czas, szermierka na SUP-ach, a dla tych, którzy za wodą nie przepadają konkurencja rzut rzutką do celu! Po całej dawce pozytywnych emocji związanych z zawodami uczestnicy mogli posiedzieć przy ognisku i podzielić się wrażeniami.

W przyszłym roku trzymamy kciuki za „Drawa Race 2022”!


BEE THE BEST!


W ramach dofinansowania OWES ETAP, Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata zrealizowała inicjatywę lokalną „Bee the best”. Dzięki niej, już wkrótce na terenie Czarnkowa zakwitnie feerią barw łąka kwietna, a pierwsze owady zakwaterują się w nowych domkach.

Mamy nadzieję, że ta proekologiczna inicjatywa obudzi w młodym pokoleniu poczucie odpowiedzialności za środowisko.

Szczególne podziękowania należą się partnerom inicjatywy, którzy uwierzyli w sens tego przedsięwzięcia i dodali mu skrzydeł.

Partnerzy inicjatywy: Urząd Miasta Czarnków, Fundacja Miodostan, Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie.

 


W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH!


Dużo pozytywnych emocji w ostatnim czasie dało się odczuć w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy. A to za sprawą Stowarzyszenia Klinika Jeździecka, która zorganizowała chłopakom warsztaty gastronomiczne w wersji FIT!

 

Zajęcia pomogły rozwinąć umiejętności kulinarne uczestników i podnieść poziom wiedzy na temat właściwego odżywiania oraz zdrowego stylu życia. Mamy nadzieję, że kompetencje zdobyte podczas warsztatów zaprocentują na ich dalszej ścieżce życia bo przecież jak się mówi „w zdrowym ciele, zdrowy duch”!!!


Partnerzy inicjatywy: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy


ŚWIĄTECZNA INICJATYWA Z BEATIT!

W ramach świątecznej inicjatywy lokalnej przedsiębiorstwo społeczne BeatIt zorganizowało dla podopiecznych DPS Chodzież koncert kolęd. Mieszkańcy DPS obserwowali z okien i balkonów występ zespołu. Wyjątkowy klimat dodały rockowe interpretacje kolęd. Takie momenty dostarczają pracownikom i mieszkańcom DPS wiele radości, szczególnie w czasach pandemii.

Partnerzy inicjatywy: OWES ETAP, DPS w ChodzieżyZ EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT!

W dniu 3 października odbyła się inicjatywa lokalna organizowana przez Fundację Drawskie Kajaki z Przesiek, której przedmiotem była lokalna akcja sprzątania dolnego odcinka rzeki Drawy, która jest rzeką o wyjątkowych walorach przyrodniczych, przyciągającą corocznie tysiące miłośników kajakarstwa i przyrody. Niestety naturalne bogactwo jest niszczone przez plastikowe butelki, foliowe worki i inne szkodliwe dla ekosystemu odpady. Dlatego miejscowe przedsiębiorstwo społeczne zorganizowało tę akcję, która zgromadziła ekipę wolontariuszy, pomagających w oczyszczaniu rzeki z zalegających w niej śmieci
poprzez wyławianie  ich przez uczestników płynących kajakami. Spotkanie zostało uwieńczone integracyjnym ogniskiem.

To niesamowite, że jest tylu eko-sympatyków, dla których miejscowa przyroda jest na wagę złota. Naśladujmy tą wyjątkową ekipę! Na pewno działania te będą kontynuowane corocznie zwiększając grono zaangażowanych w ich realizację.

Partnerzy inicjatywy: Drawieński Park Narodowy, Natur Sport Magdalena Tymecka, AM Foods Adam Maćkiewicz.


KOLEJNE EKOLOGICZNE SPOTKANIA W RAMACH WARSZTATÓW RECYKLINGOWYCH ZŁOTOWIANKI!

Fundacja Złotowianka rozpoczęła cykl warsztatów recyklingowych, które organizuje również przy wsparciu OWES w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Nie wyrzucam. Odzyskuję".

Uczestnikami warsztatów prowadzonych przez plastyka są m.in. uczniowie oraz słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Na każdym z warsztatów uczestnicy poznają nowe techniki i sposoby tworzenia rzeczy z odpadów czy resztek materiałów.


To kolejna eko inicjatywa lokalna - cieszymy się, że organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne stawiają na ekologiczną edukację.


Partnerzy inicjatywy: Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie, Ośrodek Rehabilitacji Zabajka 2 w Złotowie, Leszczyńscy s.c. Angelika i Mariusz Leszczyńscy

POCZUJ LAS WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI

 

Fundacja Ośrodek Badawczo – Edukacyjny w Zielonowie zorganizowała inicjatywę pn. "Poczuj Las wszystkimi zmysłami", która polegała na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w otoczeniu przyrody, które miały zachęcić do kształtowania nawyków zdrowotnych- świadomego doświadczania korzyści, takich jak odprężenie, poprawa kondycji fizycznej, budzenie w sobie wewnętrznej radość i chęci do życia. Uczestnicy mieli możliwość poznać na własnej skórze czym jest silva-terapia i poczuć las wszystkimi zmysłami.Partnerzy inicjatywy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Zielono Mi z Zielonowa


KLUB AKTYWNEJ REHABILITACJI

Klub Aktywnej Rehabilitacji w Chodzieży powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Bioderko z myślą o osobach, którym zależy na poprawie swojego stanu zdrowia, popracowaniu nad kondycją i powrocie do sprawności. Ale jest to również przestrzeń, w której mieszkańcy mogą skonsultować się ze specjalistami, wysłuchać ciekawych wykładów o tematyce związanej ze zdrowiem i tak po prostu pobyć ze sobą w chwilach kiedy czują się samotni.

Partnerzy: Urząd Miasta ChodzieżSPOTKANIE OPŁATKOWE DLA SENIORÓW

Przedmiotem inicjatywy było zorganizowanie przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Nowa Wieś spotkania wigilijno-integracyjnego dla seniorów z Nowej Wsi i Rudki. Oprócz świątecznie zastawionego stołu i blasku choinki mieszkańcy mogli podziwiać występy taneczne oraz wokalne dzieci i młodzieży. Ten przedświąteczny wspólnie spędzony czas sprawił seniorom wiele radości.


INTEGRACJA POD GWIAZDAMI


10 sierpnia 2019r. w godz. od 20.00 do 24.00 na boisku sportowym we wsi Huta (Gm. Czarnków) została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie inicjatywa lokalna pn. ”Integracyjna  pod Gwiazdami”. Termin inicjatywy nie jest przypadkowy ponieważ odbyła się ona w weekend poprzedzający maksimum aktywności roju Perseidów. Program wydarzenia obejmował  wykłady na tematy związane z astronomią , obserwację nieba za pomocą teleskopów, konkursy o tematyce astronomicznej.

Partnerzy: Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie, Rada Sołecka w Hucie, Gmina CzarnkówTutaj wpisz swój tekst...
Copyright Stowarzyszenie ETAP