ZAPYTANIA OFERTOWE - PROJEKT OWES II (2019-2022)

29.11.2019 (ponowne)

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień dotyczących świadczenia usług marketingowych w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

.
Informacja o wyborze oferty

09.01.2020r.

29.10.2019

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień dotyczących świadczenia usług marketingowych w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+),
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18.11.2019
WAŻNA INFORMACJA!
Postępowanie na wyłonienie oferenta świadczącego usługi konsultanta ds. zamówień publicznych zostało unieważnione.

01.07.2019

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień dotyczących świadczenia zindywidualizowanych usług towarzyszących na rzecz przedsiębiorstw społecznych działających na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wyborze oferty

25.07.2019r.
30.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego księgowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja o wyborze oferty

21.05.2019r.

23.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług specjalistycznych prawnych na rzecz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących działalność gospodarczą – działających na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja o wyborze oferty

14.05.2019r.

23.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług konsultanta ds. zamówień publicznych w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
07.05.2019
WAŻNA INFORMACJA!
Postępowanie na wyłonienie oferenta świadczącego usługi konsultanta ds. zamówień publicznych zostało unieważnione.
W dniu 08.05.2019r. zostanie ono ponownie opublikowane.

Informacja o wyborze oferty

21.05.2019r.


18.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu coachingu na rzecz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja o wyborze oferty

07.05.2019r.

18.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług specjalistycznych księgowych na rzecz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących działalność gospodarczą – działających na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja o wyborze oferty

07.05.2019r.

12.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego prawnego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborze oferty

14.05.2019r.
19.04.2019r.
WAŻNA INFORMACJA!
Zapytanie ofertowe zostało anulowane i w najbliższych dniach zostanie wystawione ponownie.
Zamawiający informuje, iż w dniu 23.04.2019r. zapytanie zostało ponownie ogłoszone.
Termin nadsyłania zgłoszeń - 06.05.2019 godz. 9:00.

12.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego finansowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+),
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborze oferty

30.04.2019

12.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego księgowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty

30.04.2019

12.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego marketingowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+),
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wyborze oferty

30.04.2019

ZAPYTANIA OFERTOWE - PROJEKT OWES I (2016-2019)
28.03.2018

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień związanych z świadczeniem zindywidualizowanych usług towarzyszących na rzecz przedsiębiorstw społecznych (dalej jako: „PS”) działających w subregionie pilskim, w ramach udzielanego im wsparcia pomostowego (kontraktowanych w zależności od potrzeb danego PS) w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty

20.04.2018r.

02.01.2018

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień związanych ze świadczeniem w subregionie pilskim usług doradcy zawodowego, trenera pracy, psychologa oraz pracownika socjalnego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o wyborze oferty

24.01.2018r.

31.08.2017

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia na świadczenie usług marketingowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz  przedsiębiorstw społecznych działających w subregionie pilskim, w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o wyborze oferty

18.09.2017r.


14.06.2017

 

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień związanych ze świadczeniem doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, marketingowego, finansowego, osobowego, oraz coachingu na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (dalej jako: „PES”), osób fizycznych (dalej jako: „osoba fizyczna”) oraz  przedsiębiorstw społecznych.

Informacja o wyborze oferty

23.06.2017 r.

13.01.2017

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień związanych z świadczeniem zindywidualizowanych usług towarzyszących na rzecz przedsiębiorstw społecznych (dalej jako: „PS”) działających w subregionie pilskim, w ramach udzielanego im wsparcia pomostowego (kontraktowanych w zależności od potrzeb danego PS) w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o wyborze oferty

24.01.2017


17.08.2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenie usług specjalistycznych z zakresu prawa w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty

26.08.2016


08.08.2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenie usług specjalistycznych z zakresu księgowości / prawa / zawodowego
w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

08.08.2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków
w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty

 17.08.2016

18.04.2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług specjalistycznych z zakresu marketingu w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o wyborze oferty:

06.05.2016

18.04.2016

Zapytanie ofertowe dot. produkcji spotów promujących ekonomię społeczną oraz ich emisji w telewizji o zasięgu obejmującym obszar realizacji projektu w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o wyborze oferty:

06.05.2016

31.03.2016

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń/warsztatów w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Poddziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty:

25.04.2016

12.01.2016

Zapytanie ofertowe dot. przedstawienia oferty na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: prawa, księgowości, marketingu, finansowego, osobowego, coachingu - kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb  w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Poddziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wyborze oferty:

20.01.2016

05.01.2016

Zapytanie ofertowe dot. o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji: doradcy zawodowego, trenera pracy, pracownika socjalnego, psychologa dla osób fizycznych (w tym osób niepełnosprawnych) – uczestników projektu w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Poddziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wyborze oferty:

13.01.2016

4.01.2016

Zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji kluczowego doradcy biznesowego w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Poddziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wyborze oferty:

13.01.2016

Copyright Stowarzyszenie ETAP