ZAPYTANIA OFERTOWE - PROJEKT OWES II (2019-2022)

01.07.2019

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień dotyczących świadczenia zindywidualizowanych usług towarzyszących na rzecz przedsiębiorstw społecznych działających na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wyborze oferty

25.07.2019r.

30.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego księgowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja o wyborze oferty

21.05.2019r.

23.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług specjalistycznych prawnych na rzecz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących działalność gospodarczą – działających na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja o wyborze oferty

14.05.2019r.

23.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług konsultanta ds. zamówień publicznych w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
07.05.2019
WAŻNA INFORMACJA!
Postępowanie na wyłonienie oferenta świadczącego usługi konsultanta ds. zamówień publicznych zostało unieważnione.
W dniu 08.05.2019r. zostanie ono ponownie opublikowane.

Informacja o wyborze oferty

21.05.2019r.


18.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu coachingu na rzecz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja o wyborze oferty

07.05.2019r.

18.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług specjalistycznych księgowych na rzecz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących działalność gospodarczą – działających na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja o wyborze oferty

07.05.2019r.

12.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego prawnego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborze oferty

14.05.2019r.
19.04.2019r.
WAŻNA INFORMACJA!
Zapytanie ofertowe zostało anulowane i w najbliższych dniach zostanie wystawione ponownie.
Zamawiający informuje, iż w dniu 23.04.2019r. zapytanie zostało ponownie ogłoszone.
Termin nadsyłania zgłoszeń - 06.05.2019 godz. 9:00.

12.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego finansowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+),
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborze oferty

30.04.2019

12.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego księgowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty

30.04.2019

12.04.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego marketingowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+),
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wyborze oferty

30.04.2019

ZAPYTANIA OFERTOWE - PROJEKT OWES I (2016-2019)
28.03.2018

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień związanych z świadczeniem zindywidualizowanych usług towarzyszących na rzecz przedsiębiorstw społecznych (dalej jako: „PS”) działających w subregionie pilskim, w ramach udzielanego im wsparcia pomostowego (kontraktowanych w zależności od potrzeb danego PS) w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty

20.04.2018r.

02.01.2018

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień związanych ze świadczeniem w subregionie pilskim usług doradcy zawodowego, trenera pracy, psychologa oraz pracownika socjalnego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o wyborze oferty

24.01.2018r.

31.08.2017

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia na świadczenie usług marketingowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz  przedsiębiorstw społecznych działających w subregionie pilskim, w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o wyborze oferty

18.09.2017r.


14.06.2017

 

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień związanych ze świadczeniem doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, marketingowego, finansowego, osobowego, oraz coachingu na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (dalej jako: „PES”), osób fizycznych (dalej jako: „osoba fizyczna”) oraz  przedsiębiorstw społecznych.

Informacja o wyborze oferty

23.06.2017 r.

13.01.2017

Zapytanie ofertowe na realizację częściowych zamówień związanych z świadczeniem zindywidualizowanych usług towarzyszących na rzecz przedsiębiorstw społecznych (dalej jako: „PS”) działających w subregionie pilskim, w ramach udzielanego im wsparcia pomostowego (kontraktowanych w zależności od potrzeb danego PS) w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o wyborze oferty

24.01.2017


17.08.2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenie usług specjalistycznych z zakresu prawa w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty

26.08.2016


08.08.2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenie usług specjalistycznych z zakresu księgowości / prawa / zawodowego
w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

08.08.2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków
w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty

 17.08.2016

18.04.2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług specjalistycznych z zakresu marketingu w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o wyborze oferty:

06.05.2016

18.04.2016

Zapytanie ofertowe dot. produkcji spotów promujących ekonomię społeczną oraz ich emisji w telewizji o zasięgu obejmującym obszar realizacji projektu w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o wyborze oferty:

06.05.2016

31.03.2016

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń/warsztatów w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Poddziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty:

25.04.2016

12.01.2016

Zapytanie ofertowe dot. przedstawienia oferty na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: prawa, księgowości, marketingu, finansowego, osobowego, coachingu - kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb  w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Poddziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wyborze oferty:

20.01.2016

05.01.2016

Zapytanie ofertowe dot. o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji: doradcy zawodowego, trenera pracy, pracownika socjalnego, psychologa dla osób fizycznych (w tym osób niepełnosprawnych) – uczestników projektu w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Poddziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wyborze oferty:

13.01.2016

4.01.2016

Zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji kluczowego doradcy biznesowego w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Poddziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wyborze oferty:

13.01.2016


Copyright Stowarzyszenie ETAP