Jeśli masz pytania, sugestie lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez poniższy formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie ETAP dla celów skorzystania z formularza kontaktowego i ewentualnego prowadzenia korespondencji pomiędzy mną i Stowarzyszeniem ETAP.

Zostałem poinformowany o tym, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie ETAP (dalej jako: „Stowarzyszenie ETAP”) z siedzibą w Poznaniu (60-681), z adresem przy ul. Jerzego Suszki 9, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292660, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posiadające NIP: 9721170056, Regon: 300711192, e-mail: etap@etap.org.pl.
  2. Moje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z korzystaniem z Formularza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako: „Rozporządzenie RODO”), a więc na podstawie mojej zgody;
  3. dane osobowe będą przechowywane 6 miesięcy od dnia skorzystania z Formularza;
  4. przysługuje mi prawo żądania od Stowarzyszenia ETAP dostępu do dotyczących mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zatem przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem;
  6. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy prawa, w tym rozporządzenia RODO;
  7. dane osobowe, które mnie dotyczą i które Stowarzyszenie ETAP przetwarza w związku z Formularzem pochodzą ode mnie.Copyright Stowarzyszenie ETAP