Odpowiadając na Wasze potrzeby stworzyliśmy zakładkę, w której znajdziecie dostęp do niezliczonych bezpłatnych publikacji z zakresu ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Nie zabraknie także eS w liczbach czyli aktualnych raportów czy zestawień sporządzanych m.in. przez GUS czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Miłej lektury!

Największa w Polsce biblioteka publikacji online w szerokiej tematyce ekonomii społecznej dostępna jest na stronie ekonomiaspoleczna.pl pod adresem: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/610047


ARTYKUŁY/PORADNIKI/SŁOWNIKI dotyczące zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych lub działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także bieżące informacje o zmianach w sektorze ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych można znaleźć pod następującymi adresami:

Spółdzielnia socjalna w praktyce

Baza wiedzy o CSR

Biblioteka publikacji na stronie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

Biblioteka pożytku publicznego (Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych (publikacja wydana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych)

NGO portal organizacji pozarządowych


Copyright Stowarzyszenie ETAP