Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

OWES ETAP - strona główna

Zakochaj się w ekonomii społecznej!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w subregionie pilskim

Zakochaj się w ekonomii społecznej!

Ilustracja: ludzie układający puzzle

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II to projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie ETAP we współpracy z firmą Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, w ramach Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna- projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Loga: Akcess, Stowarzyszenie ETAP, Szkolenia Perzyński

Dla kogo wsparcie?

Aktualności

Nie zwlekaj!
Dołącz do projektu i korzystaj z szerokiej oferty OWES ETAP

KONTAKT:
tel. 61 656 99 71 | e-mail: owesetap@owesetap.pl